2011-01-27

Ledare kritiserar Österbergs skepsis till muslimska friskolor


"Sven Erik Österberg (S) manade ifrån talarstolen till skärpt kontroll av religiösa friskolor. Det finns många goda skäl till detta, men kan Österberg ge något exempel där en svensk muslimsk friskola som fostrat sina elever till självmordsbombare?

Om inte så försöker han bara ta billiga poänger och stärker därmed misstron både muslimer och friskolor i allmänhet och religiösa sådana i synnerhet."

Källa, ledare i Sundsvalls Tidning torsdag 27 januari 2011:


"Varför tog till exempel Sven-Erik Österberg (S) upp konfessionella friskolor i en riksdagsdebatt om våldsbejakande extremism?

Oavsett avsikten blir det att sätta likhetstecken mellan en grupp, troende, och risken för extremism."

Källa, ledare i Ljusnan torsdag 27 januari 2011:


Inga kommentarer: