2011-01-28

Nyhetsbrev 2011 om muslimska friskolor

Detta politiska brev är svårt att sprida – Sänd det till dina vänner och hjälp oss att sprida en del av sanningen – 2011-5


4. Religiös indoktrineringen förbereder de små barnen för islam

Det fanns i Sverige 1996 ett par friskolor med religiös islamisk bakgrund, idag har antalet ökat kraftigt. Saudiarabien finansierar friskolor i bl.a. Sverige. Al-Salamskolans rektor Matz Liljeson i Örebro erkänner öppet att skolan har tagit emot pengar från Saudiarabien. Hela Sverige, skolminister Jan Björklund och svensk media vet att det är så. Barnen blir utsatta för en kraftig religiös påverkan i tidig ålder, detta kan leda till att det svenska samhället upplevs som främmande och orättfärdigt senare i livet, vilket kan orsaka allvarliga integrationsproblem när barnen når vuxen ålder.

Nyamko Ana Sabuni (FP), biträdande utbildningsminister och jämställdhetsminister 2010, är bl.a. orolig för att muslimska friskolor riskerar att bli "den naturliga rekryteringsbasen för framtida självmordsbombare. I kampen mot terrorismen är det alltså viktigt att ifrågasätta dessa skolor".


Skolledare Hussein Aldaoudi på den muslimska friskolan Alsalamskolan i Örebro får kritik.

Friskolan Alsalam i Örebro måste förbättra verksamheten på flera områden. Det står klart när Skolinspektionen nu har underkänt var tredje punkt, i sin senaste inspektion 2010. Skolledaren Hussein Aldaoudi säger att de tar mycket allvarligt på kritiken och att de på skolan ska gå igenom punkterna och åtgärda dem.


Abdirizak Waberi är ordförande för Islamiska förbundet. Aje Carlbom, fil dr i socialantropologi, menar att Islamiska förbundet är en del av den islamistiska rörelsen som vill bygga upp en egen offentlighet, med egna skolor, förskolor och så vidare. Den parallella strukturen går stick i stäv med partiernas syn på integrationspolitiken. Riksdagsmannen Abdirisak Waberi (M) är också facebook vän med den 22-årige göteborgare som 2010 ställts inför rätta anklagad för stämpling till terroristbrott (senare dömd till 4-års fängelse). Waberi svarar " De som finns på min facebooksida är inte mina närmaste vänner".

Waberi kräver också att pojkar och flickor skall särbehandlas i badhus, skolgymnastik och religionsundervisning, han menar även att det måste finnas halalslaktat kött överallt samt att mannen skall vara familjens och kvinnans överhuvud.

Riksdagsmän attackerade i riksdagen 2010 Abdirizak Waberi, som är rektor för Römosseskolan i Göteborg, för att vara islamist. Man menade att Waberi hade värderingar som inte var förenliga med svensk rättstänkande, han har vid flera tillfällen i olika intervjuer förespråkat kvinnomisshandel.

Waberi menar också att män inte skall dansa med kvinnor och inte heller ta dem i hand.

Källa, sidorna 18-19 i del 5 av nyhetsbrevet om boken Hotet Inifrån från januari 2011:

Inga kommentarer: