2011-01-12

Skolinspektionens beslut om Römosseskolan


Ärende 2010:6541 på bilden ovan och i text nedan, om rektor Abdirizak Waberis (m) muslimska friskola Römosseskolan.


Skolinspektionen

Beslut
2010-12-17
1(1)

Fördjupad tillsyn av den fristående skolan Römosseskolan, belägen i Göteborgs kommun

Med anledning av det besök Skolinspektionen gjorde vid Römosseskolan den 6 december 2010, och de fakta som då framkom beslutas att en fördjupad tillsyn ska göras vid den aktuella skolan i början av 2011. Skolinspektionen har i detta beslut även tagit hänsyn till anmälningar som inkommit till myndigheten. Vid möte och samtal med ansvariga vid skolan den 20 december informeras skolan om Skolinspektionens beslut.

Carina Abréu
Avdelningschef


Göteborgsposten har inte publicerat någon av sina artiklar i december 2010 om anmälningarna mot Römosseskolan på webben. Enda förklaringen må vara att GP genom censur vill värna den muslimske rektorn Waberi mot frågor från riksdagskollegor i Stockholm:

Inga kommentarer: