2011-01-29

Eslövs muslimska flyktingbarn åker inte till Islamic Center


" – De har sagt att jag är som en mamma här, säger Afrah Hussein.

Religionen verkar inte vara något som dominerar, och det görs inga speciella resor till moskéerna i Malmö eller Lund.

– Jag är själv muslim, men det är inget vi talar så mycket om. Alla har möjlighet av be i sina rum om de vill.

Då och då händer det att folk ringer till Afrah Hussein och ställer henne till svars för att Sverige satsar så mycket på flyktingmottagandet. De undrar ibland varför Eslöv inte gör så mycket för svenska barn som har det svårt."

"En flykting som saknar officiella handlingar har allt att vinna på att bli klassad som ensamkommande barn. Proceduren utförs av en professionell handläggare på Migrationsverket. Om du blir bedömd som barn kan du lättare få permanent uppehållstillstånd i Sverige – även om du inte bedöms ha asylskäl eller skyddsbehov."

Källa, Skånska Dagbladet fredag 28 januari 2011:


Bild på de nyrakade som varken är ensamkommande, flyktingar eller barn:


Inga kommentarer: