2011-01-21

Schizofren rapportering om Islamic Center"Att chefen för Islamic Center i Malmö, Bejzat Becirov, själv drar parallellen mellan utpekandet och ihopbuntandet av alla muslimer till en enda kollektivt agerande enhet och gula judestjärnor är redan det något mycket sorgligt och borde vara en varningsklocka för varje journalist på landets tidningar.

Intervjun med Bejzat Becirov, som får representera den vanliga muslimen, bidrar för övrigt till att göra rapporteringen närmast schizofren. Först har man framsidor med stora svarta skuggfigurer som flankeras av rubriker som ständigt kopplar ihop muslimer, terror och hot och sedan låter man någon enskild person försöka övertyga allmänheten om att den där kopplingen inte finns.

Att å ena sidan bedyra att muslimer är snälla och vänliga människor och å andra sidan hela tiden löst antyda att det pågår en slags islamistisk krigföring mot vår fria västerländska värld är att inge läsarna en ständig illusion av att det är något man undanhåller, något man inte vågar säga högt. Att man på grund av en politisk korrekthet inte vågar ta bladet från munnen utan försöker släta över ett gigantiskt problem. Jag behöver inte ens säga vilka som drar nytta av en sådan form av rapportering, det begrips antagligen ändå."

Källa, AnnaSaras doktorandblogg 16 december 2010:


"Om den här bloggen

Jag heter AnnaSara och är doktorand i historia vid Umeå universitet."

Källa, doktoranden AnnaSara Hammar:


Inga kommentarer: