2008-09-22

Det luktar kvoteringSå lyder rubriken till Paul Nilssons insändare på sidan 6 i dagens Kvällsposten måndag 22 september 2008. Bredvid insändaren står att insändarskribenten reagerar mot Räddningsverkets nya planer. Dessa går ut på att ta in fler utomnordiska medborgare i Räddningstjänst Syd som rycker ut med brandbilar till Rosengård.


Paul Nilsson skriver i sin insändare att med anledning av den stenkastning som sker mot brandmän på Rosengård, så är det fel att kvotera in brandmän med utomnordisk bakgrund. Nilsson menar att det är diskriminering mot etniska svenskar som söker brandmannautbildning.


Nilsson undrar på vilket vis stenkastningen mot brandmän som rycker ut till Rosengård kommer att upphöra, bara för att några av brandmännen har utomnordisk bakgrund. Han skriver vidare att invandrare inte är en homogen grupp utan upplyser att det finns 170 olika länder representerade i Malmös befolkning. Vilka av dessa invandrargrupper med utomnordisk bakgrund är det man vill kvotera in?


Till sist undrar Paul Nilsson i sin insändare om det är rätt att anpassa brandmännens ursprung efter hur de kriminella stenkastarna beter sig.Bloggen Muslimska friskolan håller med Paul Nilsson, eftersom all kvotering håller på att bli en eftergift till de kriminella eller stökiga på fler och fler områden. Man vill kvotera in invandrare med utomnordisk bakgrund som poliser, brandmän, förskolepersonal, lärare, badvakter med flera. Ofta står det utomnordisk bakgrund som krav i kvoteringen. Ibland skriver man ut arabisk, bosnisk eller liknande som önskvärd bakgrund. Var ska det sluta och när ska det sluta? Tydligen ska vi få en muslimsk brandkår i Malmö om kvoteringen får fortsätta.Senaste tiden är det en muslim med arabisk bakgrund från Palestina som försöker övertyga lyssnarna på närradion i Malmö, att det inte är muslimer som kastar sten på brandmännen i Rosengård. Hur vet han det? Naturligtvis finns det säkert flera olika nationaliteter och kanske någon som inte är muslim som kastar sten på brandmännen på Rosengård. Men bloggen Muslimska friskolan har ett direkt bevis för att åtminstone en del muslimer kastar sten på brandmännen i Rosengård. Det är nämligen så att flera elever på den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö berättar själva om hur de kastar sten på brandmännen i Rosengård. Och bland dessa elever är samtliga muslimer.
Det är dessutom tragiskt att en brandman anonymt måste smuggla ut kvoteringsbeskrivningen från Räddningstjänst Syds utbildning, för att inte riskera att bli av med sitt arbete.

Inga kommentarer: