2008-09-06

Varför måste fler invandrare rekryteras till polisutbildningen?Malmö högskola tror sig öka chanserna att få polisutbildning om de satsar på att rekrytera fler invandrare:


"Malmö högskola vill bli polisskola. Rektor Lennart Olausson vill helst börja planera redan nu för att kunna starta år 2010. Men regeringen har inte bestämt sig för varken när eller var den nya utbildningen kör igång."

"Hittills har förslaget varit att lägga en polisutbildningRosengård, men det vill inte Olausson."

"- Malmö skiljer sig från övriga landet på flera sätt. Brotten skiljer sig från övriga Sverige. Malmö är också en gränsövergång till övriga Europa. Här behövs poliser med en mångfacetterad bakgrund. Bland annat måste vi rekrytera flera invandrare."


Källa, City Malmö/Lund sidan 4 fredag 5 september 2008:


Kan inte Malmö högskolas rektor Lennart Olausson förklara varför det måste rekryteras fler invandrare till polisutbildningen?Färska poliser tvivlar på nya polisutbildningen:


"Angela Edlund och Ted Johansson sprang, simmade, skrev och intervjuades in på polisskolan. Nu har de just börjat jobba som poliser, och har sina tvivel om den nya polishögskolan.

- Det är ju bra som det är nu, säger Angela Edlund."

Källa, City Malmö/Lund sidorna 4 och 5 fredag 5/9 2008:Varför har justitiedepartementet bett Svenskt Näringsliv att vara remissinstans om framtidens polisutbildning? Vad har Svenskt Näringsliv med polisutbildning att göra? Ingenting, synes vara svaret att döma av deras remissvar:


"Remissyttrande

Remiss av betänkandet Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39)

Föreningen Svenskt Näringsliv avstår från yttrande.

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV

Tommy Svensson"


Källa, Svenskt Näringsliv:"Just nu utreds om polishögskolan ska bli en riktig högskoleutbildning eller inte. Den moderate riskdagsledamoten Anders Hansson vill gå ett steg längre. Han tycker att polisen, tullverket, kustbevakningen borde ha en gemensam grundutbildning."


Källa, Sydnytt fredag 5/9 2008:


Läs Leffe 45´s bloggpost om varför muslimska poliser i England är överrepresenterade i korruptionsutredningar:
I
I
"The Guardian:
The document was written as an attempt to investigate why complaints of misconduct and corruption against Asian officers are 10 times higher than against their white colleagues.

The main conclusions of the study, commissioned by the Directorate of Professional Standards and written by an Asian detective chief inspector, stated: “Asian officers and in particular Pakistani Muslim officers are under greater pressure from the family, the extended family … and their community against that of their white colleagues to engage in activity that might lead to misconduct or criminality.”
I
I

Inga kommentarer: