2008-09-25

Miljönämnden vill inte ha muslimsk friskolaMiljönämnden godkänner moskén som Ahmadiyyaförsamlingen vill bygga i Husie i östra Malmö. I stadsdelen Husie finns redan två muslimska friskolor, Ögårdsskolan och Al Salamahskolan. Miljönämnden vill inte att den nya moskén upprättar en muslimsk friskola:"2008-09-22 17:51 HUSIE

Miljönämnden har inget att erinra mot det moskébygge som planeras öster om Jägersro. Dock säger nämnden nej till att det öppnas en skola i anslutning till moskén – om det skulle komma på tal.

Inget är ännu sagt om någon skola. Men nämnden menar att sådana ofta läggs i anslutning till moskéer och vill helt enkelt föregripa en sådan förfrågan genom att avstyrka innan den ens har kommit."


"Ingen skola Dock vill nämnden redan nu säga att det bör finnas ett förbehåll om att någon skola inte får byggas på platsen. Både industriområdet och Yttre Ringvägen ligger för nära, både ur bullersynpunkt och för att transporter med farligt gods ofta passerar."


Källa, Skånska Dagbladet måndag 22 september 2008:Men vem har då godkänt att den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers stora moské i Malmö, tillåts ligga granne med Inre Ringvägens farliga godstransporter, täta bullriga biltrafik och granne med ett industriområde?


I alla fall kan fler tilltänkta nybyggen av muslimska friskolor runt om i Sverige förhoppningsvis stoppas av miljöskäl!"Malmö är på väg att få ytterligare en moské. Det är Ahmadiyyaförsamlingen som förhandlar med Malmö stad om att köpa en tomt vid Elisedals industriområde för att bygga en moské."


Inga kommentarer: