2008-09-24

Propagandaböcker om islam i skolorI USA finns en hel fond som bara har till syfte att sälja propagandamaterial om islam till högstadieskolor. En av böckerna heter I love islam. Men islam får man ju inte träda ur om man inte gillar den. Man får alltså inte ogilla islam om man är muslim. Muslimer föds in i sin religion och medför i de flesta muslimska länder dödsstraff för den som konverterar.


Hemsidan för Islamic Services Foundation satsning på propagandamaterial:


Inga kommentarer: