2008-09-02

Kravlösa poliser är farligaIdag toppar Ölandsbladet sin ledarsida genom att klart ta ställning mot slopade eller ens sänkta antagningskrav till polisutbildningen. Tidningen menar att det behövs skärpta krav. Kravlösa poliser är farliga:

"Visst kan polisutbildningen behöva ses över och reformeras, jämställdheten öka inom kåren liksom den etniska mångfalden - det är bra om poliskårens sammansättning någorlunda speglar befolkningen, men detta får ju inte ske till vilket pris som helst, vi kan ju inte ha mångfald till priset av enfald."

Källa, Ölandsbladet tisdag 2 september 2008:


Idag 2/9 besökte Växjö Universitet som inhyser en polishögskola bloggen Muslimska friskolan. Man sökte på "polisutbildningen remiss" och läste följande bloggpost:


"MALMÖ. Det finns många goda skäl att förlägga en framtida polisutbildning till Malmö, skriver kommunstyrelsen i ett remissvar på en statlig utredning.

Ganska omfattande brottslighet, möjlighet till samverkan med dansk polisutbildning och en befolkning med stor etnisk mångfald hör till de faktorer som kommunstyrelsen lyfter fram som argument för en högskoleutbildning i Malmö."

Källa, TT i Helsingborgs Dagblad måndag 1 september 2008:
"Personer med invandrarbakgrund i Malmö skulle utgöra en stor rekryteringsbas för polisstudenter med annan etnisk bakgrund än svensk. Det är ett av argumenten när kommunstyrelsen i Malmö pläderar för lokalisering av en ny polisutbildning på högskolenivå till Malmö."

Källa, Sydsvenskan onsdag 3 september 2008:
http://sydsvenskan.se/malmo/article364060/Forslag-om-polishogskola-i-Malmo.html


Högskolan i Borås satsar också på mångfald i sin polisutbildning:

"Utbildningen till polis i Borås är en långsiktig och medveten satsning från Polismyndigheten i Västra Götaland för att nå svårrekryterade grupper och öka mångfalden, inte bara vad det gäller kön och etnicitet utan också erfarenheter, förklarar Peter Backenfall.""– För polisen är det här är viktigt för att möjliggöra mångfald och motverka segregering, men för Borås är det ju också ett tillfälle att locka hit folk, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson.""Tidigare finns distansutbildning i Västra Götaland i Lidköping och Trollhättan. Detta är en långsiktig satsning från polismyndigheten i Västra Götaland att nå svårrekryterade grupper och öka mångfalden.""De som antas måste gå igenom en lång rekryteringsprocess med fysiska och psykiska tester. Cirka 40 procent av studenterna är kvinnor och 15 procent har en annan bakgrund än svensk."

I
I
Borås polisutbildning är helt anpassad för att fler kvinnor ska rekryteras och känna sig hemma:


"”Inriktning på mångfald
I september startar en ny polisutbildning på distans, med bas i Borås. Den har en särskild inriktning på att minska svenskarnas andel inom poliskåren."


Högskolan i Borås har läst denna bloggpost onsdag 3 september 2008.

Bloggen Fredrik Brunna avslöjar att polishögskolan i sitt remissvar sågar förslagen på sänkta krav. Polishögskolan hänvisar till enkäter med polisstudenter som anser att kraven bör skärpas. Lånar texten från hans blogg, eftersom remissvaret inte finns på Internet:


"Polishögskolan anser dock inte att ökad jämställdhet och etnisk mångfald är viktigare än att svenska poliser är svenska medborgare som kan springa och simma:

“När det gäller polisutbildningar som har eller som är på väg att få högskolestatus, har man inom EU och framför allt i grannländerna kvar krav på medborgarskap, fysiska prov, lämplighetsutredning och minimiålder för antagning.

Vi anser till skillnad från utredaren att dessa antagningskrav skall behållas och att vi inte skall skilja oss från övrig europeisk polisutbildning på den punkten.”

Polishögskolan vill även behålla krav på körkort, medicinska krav och prov i svenska. Dessutom anser man att utbildningen fortsatt ska anordnas under justitiedepartementet - inte utbildningsdepartementet som utredaren föreslagit.

Det är glädjande.

Det är också överensstämmande med resultatet av den enkätundersökning som besvarats av ca 700 poliser som tog examen år 2003 respektive 2005, med färsk erfarenhet från både polisutbildningen och polisarbetet.

I undersökningen, vilken även är bifogad utredningen, framgår att 75 % anser att de nuvarande antagningskraven är rimliga. De resterande 25 % anser samtliga att kraven bör skärpas. Ingen av de svarande vill se sänkta krav.

De som utvecklade sitt svar ansåg att de fysiska kraven inte bör skilja sig åt mellan könen eftersom arbetsuppgifterna är desamma för både män och kvinnor. Dessutom anses det vara en legitimitetsfråga, för att ingen ska riskera att betraktas som inkvoterad.

De tillfrågade poliserna anser också att kunskapskraven i svenska bör vara högre."


Källa: http://fredrik.brunna.se/?p=68


Inga kommentarer: