2008-09-16

Säpochefen svarar om framtidens polisutbildningI senaste numret av Rikspolisstyrelsens tidning Svensk Polis, kryper säpochefen Anders Danielsson fram bakom stenen. Han går där till attack mot Paul Nilssons insändare om framtidens polisutbildning som häpnat läsare i så många olika tidningar. Se bakgrund i nedanstående bloggposter:
I nummer 7/2008 av Svensk Polis låter Rikspolisstyrelsen Paul Nilsson få sin insändare publicerad även där. Insändarartikeln finns ännu inte på Internet utan enbart i papperstidningen som klan läsas på biblioteket, men kommer att publiceras inom kort även i webbupplagan av Svensk Polis:Säpochefen som är huvudutredare om framtidens polisutbildning, vill i stort sett avskaffa alla antagningskrav för att öka antalet kvinnor och invandrare. När Paul Nilsson citerar Danielssons utredning så anmärker Danielsson på det. Danielsson försvarar sig med att kraven flyttas fram. Men vem tror väl annat än att det är en baktanke för att underlätta för kvinnor och invandrare att besätta platserna med lägre krav? Annars hade det ju inte varit någon mening med att flytta fram kraven till anställningsförfarandet. Danielsson är med sin utredning på god väg att fullständigt rasera kraven på den svenska poliskåren.


Så fort Paul Nilssons insändarartikeln publiceras med säpochefen Anders Danielssons svar, kommer bloggen att länka dit. Webbupplagan dröjer alltid lite efter tidningen. Tills dess låna den på biblioteket!Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en remissinstans. I sitt svar 11/9 2008 kopplar de direkt ihop sänkta eller slopade antagningskrav till motivet att få in fler invandrare:


"Utredningens slutsats är att mångfalden inom polisväsendet kommer att öka genom att vissa hinder undanröjs för personer med utländsk bakgrund vid utbildningen och rekryteringen. Även om DO ser positivt på syftet, efterlyses emellertid i denna del en djupare analys av sambandet mellan en förändrad utbildningsform och gynnandet av den etniska mångfalden inom polisen. I detta sammanhang vill DO även betona vikten av att både grund- och vidareutbildningen innehåller kursmoment som syftar till att höja medvetenheten om mänskliga rättigheter."


"Utredningens utgångspunkt om att den framtida polisutbildningen och rekryteringen måste gagna en ökad etnisk mångfald inom polisen delas av DO. DO konstaterar att rättsvårdandemyndigheterna tillhör de myndigheter som har den lägsta andelen anställda med utländsk bakgrund, därmed är en ökad etnisk mångfald ett viktigt mål.


Sammanfattningsvis har utredningen kommit fram till att polisutbildningens anknytning till högskolan bör kunna leda till en bredare rekryteringsbas och därmed öka förutsättningarna för poliskåren att präglas av en etnisk mångfald. Enligt DO:s mening har utredningen inte underbyggt dessa påståenden på ett övertygande sätt med fakta. DO anser att detta är ett område där den framtida polisforskningen kan öka kunskapen om vilka metoder som kan ge en positiv effekt på mångfalden inom poliskåren.

Utredningen föreslår att tester för bedömning av de personliga egenskaperna bör slopas. DO anser att det är viktigt för en objektiv bedömning att alla inslag som har subjektiv karaktär i största möjliga utsträckning tas bort. DO tillstyrker därför förslaget om att testerna tas bort.
I övrigt har utredningen föreslagit att kravet på körkort skall finnas kvar som antagningskrav. DO menar dock att körkortskravet kan få en etnisk dimension, eftersom införskaffandet av ett körkort oftast medför tunga utgifter. I dagens läge är det därför många ungdomar som växer upp i miljonprogramsområdena och andra socialt missgynnade områden som saknar körkort."


Källa, DOs remissvar om framtidens polisutbildning 11 september 2008:

Kortversion från DOs hemsida:Företagarnas remissyttrande om framtidens polisutbildning noterar utredningens förslag om fler invandrare:


"Företagarna tycker att det är positivt att poliser kommer från olika bakgrunder och har olika kompetenser med i bagaget. Vi vill dock betona att polisens uppdrag är att lösa och beivra brott. Särskild satsning på ungdomar i riskzonen bör ske."
Rikspolisstyrelsen läser bloggen Muslimska friskolan varje vecka. Senast idag 16/9 2008 besökte Rikspolisstyrelsen bloggen vid två olika tillfällen. Senast klockan 17.33 då de sökte och läste om:
rikspolisstyrelsens remissvar polisutbildning
Sitemeter fångade följande:

Domain Name: (Unknown)
IP Address: 147.186.255.# (Rikspolisstyrelsen)
ISP: Rikspolisstyrelsen
Location: Stockholms Lan
Time of Visit: Sep 16 2008 5:33:22 pm
Last Page View: Sep 16 2008 5:33:37 pm
Visit Length: 15 seconds
Page Views: 2

Search Engine: google.se
Search Words: rikspolisstyrelsens remissvar polisutbildning

Inga kommentarer: