2008-09-09

Spiritus Mundi i ny miljonrullningIdag tisdag 9 september 2008 gjorde Spiritus Mundi ett nytt pressmeddelande. För skattepengar från Allmänna Arvsfonden ska Malmös skolelever bli kulturambassadörer för ett nytt projekt med mångfaldsinriktning:"Kulturföreningen Spiritus Mundi

Unga Kulturambassadörer - framtidens konfliktlösare utbildas i Malmö

2008-09-09 14:09

Vem står upp för de mänskliga rättigheterna i ditt område? Om du hade ett extra öga, var skulle det sitta då? Kan man bygga bort funktionshinder? Får man älska vem man vill? Det är några av frågorna som kommer att tas upp i programmet Unga Kulturambassadörer som startar nu i höst. Wag the City, som är en del av den ideella organisationen Spiritus Mundi med bas i Malmö, står bakom satsningen.


Under två timmar i veckan kommer 100 utvalda högstadie- och gymnasieelever från åtta olika skolor i Malmö att delta i Unga Kulturambassadörer, ett program med inriktning på hur deltagarna vill att Malmö ska se ut i framtiden. Idén med Unga Kulturambassadörer tar avstamp i visionen att deltagarna ska bli morgondagens konfliktlösare och utformare av framtidens stad. Ett flertal ungdomsorganisationer från Malmö kommer att hålla i workshops och föreläsningar inom sina specialområden, såsom mänskliga rättigheter, konfliktlösning och hållbar utveckling.


Unga Kulturambassadörer löper över två år, från september 2008 till maj 2010. Under första året blandas teori och praktik. I maj 2009 håller eleverna i eventet Gunga Malmö, där de får presentera sitt framtida dröm-Malmö i miniatyr.


Grand Opening för Unga Kulturambassadörer hålls den 11 september i Spiritus Mundis lokaler vid Lilla Torg i Malmö. Då visas en kort film om projektet, ungdomsorganisationerna presenterar sig själva, musik framförs från scenen och elever, föräldrar och lärare får mingla runt och inhämta information om projektet.


Unga Kulturambassadörer drivs av Wag the City, en ungdomssatsning av den ideella organisationen Spiritus Mundi, med stöd av Allmänna Arvsfonden.


Presskontakt: Petra Kuritzén, 040 24 05 05,
petra@spiritusmundi.nu
Deltagande skolor:
Högstadiet: Linnéskolan, Sofielundsskolan, Nya Stenkulaskolan & Humfryskolan

Gymnasiet: Bladins gymnasium, Malmö Latin, Heleneholms gymnasium & Mediagymnasiet

Deltagande ungdomsorganisationer:
Amnesty International, PeaceQuest, Ungdom Mot Rasism, Sea-U, SHAI (Svensk Hiv & AIDS Info), FIFH (Föreningen Idrott För Handikappade), Sensus & Hungerprojektet

Vad: Grand Opening för Unga Kulturambassadörer
Var: Mäster Johansgatan 6, vid Lilla torg
När: 11 september, 15.00"


Källa, pressmeddelande 9/9 2008 från Spiritus Mundi:Hemsidor för eländet:
Inga kommentarer: