2008-09-07

Politiker och pedagogikdocent vill inte ha muslimsk friskolaGrattis Göteborg, nu öppnar Dressman. Nej, tyvärr inte Dressman, men en ny muslimsk friskola som varken politiker eller pedagogikdocenten vill ha:


"05:42 tisdag 2 september 2008

Politiker kritiska till islamsk skola

Planer på en ny islamsk friskola i Göteborg möter politiskt motstånd.


Det är Angeredsföreningen Svensk Islamisk Plattform som nästa höst vill starta en grundskola, som fullt utbyggd får omkring 140 elever i sjuan till nian. Men politiker i bland annat Bergsjön är negativa.

I Göteborg finns idag två grundskolor med islamsk inriktning, Römosseskolan i Gårdsten med 300 elever och Kunskapsljuset i Agnesberg med 50 elever.

Om den islamska skolan hamnar i Bergsjön får det allvarliga konsekvenser för stadsdelens skolor och integrationen, säger Bergsjöns stadsdelsnämnd i ett yttrande.

Ett göteborgsgymnasium med islamsk inriktning fick nej av Skolverket för fem år sedan. Utbildningen ansågs inte ge tillräckliga kunskaper och ”saknade den värdegrund som gäller inom skolväsendet”."
"13:37 tisdag 2 september 2008
Friskolor försämrar förståelse

Friskolor ökar segregationen, men problemet är inte i första hand vilken inriktning en friskola har utan det fria valet i sig, menar Christina Cliffordson, forskare vid Göteborgs universitet.

”Att sortera barn försämrar förståelsen”
Christina Cliffordson, docent i pedagogik vid GU, förstår att stadsdelsnämnden i Bergsjön är kritisk till en tredje muslimsk friskola i Göteborg. Men problemet är inte skolans inriktning, utan det fria valet i sig.

Enligt henne försämrar en indelning av barn och ungdomar i homogena grupper både förståelsen för andra kulturer och inlärningen i sig. Men Abdul Rashid, imamRömosseskolan i Gårdsten håller inte med."
"Svensk Islamisk Plattform vill starta en fristående grundskola

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Svensk Islamisk Plattform om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Göteborgs kommun. S-gruppen avstår att delta i beslutet."

Källa, Göteborgs stads media från nämnden i Högsbo 19 augusti 2008:


Inga kommentarer: