2008-09-22

Islamic Centers kassör snart 83 årEnligt sajten Birthday.se fyller Islamic Centers kassör snart 83 år:Kassören heter Midhat Ibrahimbegovic och bor i Lund och inte Malmö där den stora moskén ligger. Att sköta Islamic Centers ekonomi innebär samtidigt att vara involverad i den muslimska friskolan Ögårdsskolans ekonomi, löner och avgångsvederlag. Man kan undra hur pass smart det är att ha en snart 83-åring som kassör? Kanske inte alls smart, eftersom VDn för Islamic Center låter en familjemedlem ha hand om det mesta, medan den snart 83-årige lundabon Ibrahimbegovic får skylta som kassör enbart på pappret.


Vilka blir konsekvenserna för ansvarsfrågan när Ekobrottsmyndigheten just nu utreder Islamic Centers ekonomi och bokföring?


Inga kommentarer: