2008-09-18

Olaglig muslimsk friskolaAlnour International School är en nystartad muslimsk friskola i Luleå. Men skolan har bara 7 elever, vilket är olagligt. Bakom skolan står den muslimske miljöpartisten Mohamed Gabra. Läs de två artiklarna i Piteåtidningen onsdag 17 september 2008:
Hemsida med den förljugna bilden att Alnour International School skulle ha elever från andra kulturer än muslimska. Det blonda barnet och det kinesiska går inte på skolan:


Inga kommentarer: