2008-09-09

Riksdagsmännen avslöjar sina åsikter om framtidens polisutbildningFörst 15 september 2008 går remisstiden ut för framtidens polisutbildning som vill rekrytera fler kvinnor och invandrare. Bakgrunden till den korrumperade utredningen kan läsas i denna sammanfattning:Men redan nu kan bloggen Muslimska friskolan avslöja vad riksdagsmän från olika partier i justitieutskottet anser. Frågan är om de tänker stå fast vid sin linje när partipiskan viner och det är dags att rösta? Nedan citeras deras avslöjande avsikter från mejl som bloggen tagit del av:

Ämne: Rapporten Framtidens polisutbildning

Datum: tisdag 29 juli 2008 16.03

Hej,

Tack för ditt brev om den framtida polisutbildningen.

Utredningen Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39) redovisades i april 2008. Utredningen som arbetat med frågor om vilka kunskaper framtida poliser behöver, hur behov av specialkompetens ska tillgodoses, vilka förändringar som kan göras när det gäller antagningen till polisutbildningen m.m. är omfattande och mycket viktig. Det ska vara utbildningens innehåll och kvalitet som ska stå i fokus vid en reformering.

Utredningen är nu ute på remiss till den 15 september och ska därefter beredas inom Regeringskansliet. Vilka förändringar som kan bli aktuella med anledning av utredningens förslag tar regeringen ställning till efter remissbehandlingen. Det är i dagsläget inte möjligt att ange när eventuella förändringar kommer att kunna träda i kraft.

Med vänlig hälsning

Lisa Larsson

Departementssekreterare
Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet
Justitiedepartementet""Från: KG Abramsson

Ämne: Ang. Rapporten "Framtidens polisutbildning" (2008:39)

Datum: söndag 3 augusti 2008 20.44

Hej!

Jag tycker att Anders Danielssons utredning i huvudsak är bra. Men justitieutskottet ska inte fatta beslut enbart på Danielssons utredning. Regeringen måste först lägga en proposition i ämnet och sedan så ska riksdagen ta ställning. Vi får väl se vad den moderatledda regeringen orkar med i denna fråga.

Vänligen!

KG Abramsson riksdagsledamot (s) med speciellt ansvar för polisfrågor i utskottsgruppen (s) Fäbovägen 3
912 34 VILHELMINA
Tfn 0940-392 00 hemma
Tfn 08-786 43 74 i riksdagen
Mob 070-343 95 14""Från: Cecilia Wigström

Ämne: Ang. Rapporten "Framtidens polisutbildning" (2008:39)

Datum: tisdag 5 augusti 2008 07.41
Hej

Tack för ditt mejl.

Rapporten är nu ute på remiss och vi får se vad dessa instanser säger om förslagen. Att kraven tas bort som inträde till utbildinngen innebär inte att kraven tas bort vid anställningen. Danielsson föreslår ju ett avskiljande av antagning till utbildningen och anställning vid polisen. Vi får se var Folkpartiet landar i frågan.

Vänliga hälsningar

Cecilia Wigström

riksdagsledamot (fp)

Prenumerera på mitt månadsbrev via www.ceciliawigstrom.se
Riksdagen 100 12
Stockholmtel. 08-786 5616
mobil. 0702-149024
fax. 08-786 6135""Från: Anders Hansson

Ämne: Ang. Rapporten "Framtidens polisutbildning" (2008:39)

Datum: onsdag 6 augusti 2008 10.04
Hej!

Tack för Ditt mail.

Jag tycker att rapporten slår knut på sig själv i sin iver att vara nytänkande.

Att skilja på antagningen till utbildningen och till anställningen vara syftet, men jag anser att detta är praktiskt dåligt att genomföra.

Enligt min mening skall kraven på svenskt medborgarskap, fysik, lämplighet och kunskap i svenska kvarstå. Dessa är grundläggande krav vilka vi absolut inte bör ändra på, hur mycket vi än vill "öka rekryteringsbasen".

Att därefter försöka skilja på antagning till utbildning och anställning är bara att köra ytterligare vilse.

Avslutningsvis ett exempel:

Polisutbildningen är 3 år. (två års studier och 1 års praktik)
En utländsk medborgare som inte kan tala svenska skall således vara ute tillsammans med patrullerande poliser och lära sig hur de arbetar under ett år.

Under två år skall personen dessförinnan tillgodogöra sig undervisning på ett språk som denne inte förstår.

Jag ser väldigt många bekymmer i detta exempel både praktiska och även har jag bekymmer med att avslöja svensk polis arbetsmetoder till utländska medborgare....

Jag anser att förslaget är dåligt och kommer inte förespråka dessa förändringar!

Hälsningar,
Anders Hansson

__________________________________________
Anders Hansson (m), riksdagsledamot
Justitieutskottet - Näringsutskottet
Telefon: 08- 786 55 01
Fax: 08- 786 61 59
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Växel: 08- 786 40 00"Från: Johan Linander

Ämne: Ang. Rapporten "Framtidens polisutbildning" (2008:39)

Datum: lördag 9 augusti 2008 13.44

Hej,

Centerpartiet instämmer i att det finns behov av att modernisera polisutbildningen. I dagens polisarbete kan styrka vara viktigt för vissa poliser, men för andra poliser är det helt ointressant med den fysiska kapaciteten. Polisyrket är inte bara att "stoppa buset på stan" utan kan lika mycket handla om t.ex. IT-spaning. Vi vill inte genomföra förändringarna för att rekrytera fler kvinnor eller personer med utländsk bakgrund utan för att få en bättre lämpas framtida polis.

Regeringen kommer att skicka utredningens förslag på remiss och därefter tar vi ställning till vilka förändringar som ska genomföras.

MVH
Johan Linander, rättspolitisk talesman för Centerpartiet

Johan Linander
Riksdagsledamot för Centerpartiet, södra Skånes valkrets
08-786 44 42, 070-268 96 01"Från: Inger Davidson

Ämne: Ang. Rapporten "Framtidens polisutbildning" (2008:39)

Datum: måndag 11 augusti 2008 17.40

Hej,

Tack för mejl ang polisutbildningen. Den fråga du tar upp diskuteras just nu livligt eftersom betänkandet är ute på remiss. Jag har frågat Anders Danielsson hur han tänkt och han menar då att dessa krav kan ställas vid anställningsförfarandet i stället för vid antagningstillfället och att exempelvis den fysiska förmågan ( styrka, kondition, simning) kan utvecklas under utbildningen. Till viss del förstår jag hur han resonerar men känner mig ändå tveksam inte minst när det gäller lämpligheten för polisyrket. Ska man gå igenom en hel utbildning för att i efterhand få reda på att man inte är lämplig? Frågan är alltså långt ifrån färdigberedd ännu och jag ska läsa remissvaren noga när de kommer. Spontana reaktioner som de du skickat är också viktigt att ta till sig tycker jag.

Vänliga hälsningar Inger Davidson

_______________________________
Inger Davidson
riksdagsledamot för Kristdemokraterna
vice ordförande i justitieutskottet
tel 08 786 44 00
mobil 070 530 42 54


Inga kommentarer: