2008-09-01

Ekonomiskt bråk på Islamic CenterNu börjar det hetta till i ekonomin runt den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid moskén i Malmö.


En familjemedlem sitter inte bara i Islamic Centers styrelse. Hon har tillika hand om den löpande ekonomin vad gäller in- och utbetalningar på Islamic Center och Ögårdsskolan. Hennes före detta man är en kulturarbetare som nu är omgift. Han fick ett AMS-projekt på Islamic Center med avsevärt större ersättning än normalt, för ett luftprojekt om en fortbildningsbok för personalen på Ögårdsskolan. När projektet inte kunde förlängas längre begärde han skilsmässa från sin fru. VD:n har framfört skarpa åsikter om att familjemedlemmen inte ska figurera i sammanhang kring denna blogg. Uppenbarligen känner hon en utsatthet inför att figurera offentligt.

Dock har det kommit fram att hon nyligen haft samtal med VD:n, om att framledes slippa ha ansvaret för in- och utbetalningar. Detta arbete tar dels för stor tid, är dels förknippat med ett ofantligt merarbete, då hon är den enda som VD:n delegerar detta ansvar till. Till saken hör också ett komplicerat dribblande med inbetalningar till olika borgenärer (anmälningarna mot Islamic Center och Ögårdsskolan till Kronofogden är omfattande). Islamic Cemter använder olika anställda för att ringa och blidka borgenärer, med löften om betalning och - när denna uteblir - löften om delbetalning. Alltsammans hanteras för att så länge som möjligt dra ut på betalningarna. Dessa personer kommunicerar inte direkt med kvinnan, utan med VD:n, vilket gör att mycket information går förlorad. VD:n meddelar helt enkelt inte allt till kvinnan, då han bedömer det som oviktigt.


Denna diskussion har varit på tapeten några gånger tidigare de senaste tre åren, inte minst då Skånemejerier avbröt all leverans till Ögårdsskolan på grund av obetalda räkningar. Kvinnan har nu bett VD:n om att, mer eller mindre, slippa det här arbetet och erbjudit sig att under en övergångsperiod trappa ned och lämna över till någon annan. VD:n själv har inte reagerat positivt på detta. Han är den enda med full ekonomisk insyn och därefter kommer kvinnan. Kassören Midhat Ibrahimbegovic har ingen reell insyn i Islamic Centers ekonomi. Kvinnan känner sig tillika besvärad av Skatteverkets granskningar av Islamic Center och Ögårdsskolan och de svar som inte kan lämnas. Kvinnan lär ha uttryckt att VD:n inte kan förvänta sig att hon ska fortsätta sköta ekonomin "i all evighet". Samtidigt är hennes privatekonomi starkt beroende av arbetet på Islamic Center inklusive de projekt hon haft inkomster från, med anknytning till Islamic Center och på grund av familjen. VD:ns svar till henne har varit att "vi får se" och att avvakta, något som skapat stor frustration hos kvinnan. VD:n menar också att kvinnan uppfattar det hela som obehagligt just nu, enbart på grund av Skatteverkets intresse för verksamheten och det negativa massmediala intresse som omgett Islamic Center det senaste året. Att allt kommer att fortsätta som förut.

I övrigt försöker VD:n just nu gå omkring och vara hjärtlig mot alla. Han ler, skrattar och skämtar och pratar stora framtida projekt. Tillstymmelse till frågor från personalen skämtas bort och glids undan. Detta något påklistrade humör uppfattas av flera som personalen som en fasad för att dölja bland annat problemen kring biträdande rektor samt att kvinnan i styrelsen nu aviserat att hon vill förändra sin arbetssituation. VD:n försöker göra en charmoffensiv på Islamic Center och Ögårdsskolan, som dock få låter sig imponeras över. Biträdande rektor är inte längre balanserad och tycks märkbart påverkad av det misstroende hon visats. Hon beter sig allmänt irriterad och tycks ha svårt att hantera situationen. Det blir en intressant hösttermin.


Inga kommentarer: