2008-09-29

Vänsterkvinnor vill förbjuda muslimska friskolorTack vänsterkvinnorna för att ni inser att muslimska friskolor är en del av hedersförtrycket!"Hedersfrågan måste ses med andra glasögon. Det ska till olika verktyg, som till exempel integrationspolitiska och jämställdhetspolitiska insatser, utbildningskampanjer i samarbete med så kallade invandrarföreningar, tydliga markeringar om att ingen ska undantas skolundervisningen, förbud mot religiösa friskolor och ett erkännande att dessa flickor, pojkar och kvinnor behöver stöd. Det är dem vi ska lyssna på - för det är de som har tolkningsföreträdet!


Den ideologiska utgångspunkten för vår feministiska politik måste vara individens frigörelse från det förtryck som könsmaktsordningen skapar och upprätthåller. Att förtrycket tar sig olika uttryck i olika sociala sammanhang är knappast kontroversiellt. Lika okontroversiellt borde det därmed vara att det också krävs olika redskap för att förstå och bekämpa könsrelaterat förtryck beroende på omständigheterna. Som feministiskt parti måste vi förmå att göra det!


Irja Lindroth
Marianne Ericsson
Josefin Brink
Ingrid Burman
Vänsterpartiets kvinnopolitiska programgrupp"


Källa, Flamman 25 september 2008:


Inga kommentarer: