2008-09-17

Ny koranskola i Kristianstad"Mohammed Abdi är från Somalia, går första året på gymnasiet och har varit fem år i Kristianstad.
Han kommer till moskén tillsammans med sin pappa och gör sig i ordning för kvällsbönen.

- Jag går i koranskola här på helgerna, säger han. Det är för barn och ungdomar, både lördagar och söndagar.

Han är nöjd med den nya lokalen. Det som tidigare var Rikets sal i Jehovas vittnens regi har ändrats om till moské.

Bänkraderna i kyrksalen är bortplockade och har ersatts med heltäckningsmattor och raka linjer.

När den egyptiske imamen bjuder in till bön går männen och kvinnorna till skilda rum. Sida vid sida vänder de sig i riktning mot Mecka."


Källa, Kristianstadsbladet onsdag 17 september 2008:


Inga kommentarer: