2008-09-08

Ramadan negativt för skolarbetet"12:42 onsdag 3 september 2008

Skola vill kartlägga fastande elever

Vivallaskolan i Örebro har rektorerna begärt in information från alla föräldrar om deras barn ska fasta under den muslimska fastemånaden ramadan. Anledningen är att man sett att barnens fasta kan påverka skolarbetet negativt.

(SR Örebro)"

Inga kommentarer: