2008-09-16

Malmö utreder Lindeborgsskolans rektorSkolverket uppdrar åt Malmö stad att utreda Lindeborgsskolans rektors uttalande om Sverigedemokraterna. Lindeborgsskolans rektor heter Karin Lindelöw. Den som Skolverket sänt ärendet till är Hyllie stadsdelsförvaltnings barn- och ungdomschef
Marie-Louise Andersson i Malmö. Hon är chef över Lindeborgsskolans rektor:


Hyllie
Barn- och ungdomschef
040-34 47 65


Lindeborgs rektorsområde
Rektor
040-34 66 28
"Skolverket

Malmö stad
Marie-Louise Andersson
205 80 Malmö


Beslut
2008-09-15
1 (1)
Dnr 51-2008:2751

Anmälan angående uttalande av rektor vid Lindeborgsskolan i Malmö kommun


Skolverket har den 3 september 2008 tagit emot en anmälan. I anmälan uppges att rektor på Lindeborgsskolan i en tidningsintervju kopplar samman Sverigedemokraterna med rasism.

Skolverket är tillsynsmyndighet för det offentliga skolväsendet. Den som är huvudman för en del av det offentliga skolväsendet, i det här fallet Malmö kommun, ansvarar enligt 1 kap. 12 § skollagen för att utbildningen genomförs i enlighet med lagar och förordningar. Huvudmannen för skolverksamheten, i aktuellt fall Malmö kommun, har det fulla ansvaret för anställningsfrågor och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Frågor som är av arbetsrättslig karaktär eller gäller disciplinansvar faller utanför Skolverkets tillsyn varför denna anmälan inte utreds.

Skolverket beslutar därför att överlämna anmälan till Malmö kommun för den prövning och de åtgärder som kommunen anser påkallade.


Skolverkets vägnar

Anna Tammelin-Östlind
Undervisningsråd
Berit Johansson
Undervisningsråd

Kopia till
Anmälaren

Bilaga
Kopia av anmälan

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 12
Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20Se vad som skrivits tidigare och uttalats av Lindeborgsskolans rektor i följande bloggposter:

Från ursprungsartikeln:


"Lindeborg Vi har gjort ett bra jobb och här är bra personal.

Det säger Lindeborgsskolans rektor Karin Lindelöw.

– Varje år när vi startar upp har vi en värdegrundsvecka, där vi talar om att man inte ska kränka sina kamrater. Vi satsar mycket på detta.

Det innebär inte att skolan är förskonad från rasism.

– Vi har många hem här som röstar på sverigedemokraterna. Men vi accepterar inte rasism och tar direkt tag i incidenter."

Källa:


Ännu en artikel i dagens City om Lindeborgsskolans rektor:
I
"MALMÖ. Anna och Emils tre barn får höra att de är ”zigenarsmuts” på Lindeborgsskolan, hävdar föräldraparet som DO-anmält skolan. Skolans rektor anser att de gör ett bra jobb. Ärendet utreds fortfarande av DO."
I
Källa, City Malmö/Lund tisdag 16 september 2008:

Sydsvenskan letar information om anmälningarna mot Lindeborgsskolan, men vågar tydligen inte skriva något om saken. Ingen artikel finns på webbupplagan om vare sig DO-anmälan eller anmälan till Skolverket, eller att Malmö stad ska utreda Lindeborgsskolans rektor. Idag 16/9 2008 avslöjade Sitemeter istället att Sydsvenskan smygläser om saken på den här bloggen:
I
I
Domain Name: sydsvenskan.se ? (Sweden)
IP Address:193.235.142.# (Sydsvenska Dagbladet AB)
Time of Visit: Sep 16 2008 3:10:17 pm
Page Views:1

Search Engine: google.se
Search Words: city malmö/lund do
Visit Entry Page:

Inga kommentarer: