2008-09-02

Ramadan på Islamic CenterIgår berättade Sydsvenskan om ramadanIslamic Centers moské i Malmö:


"Barn är undantagna från fastan. Från och med att de kommit i puberteten så ska de delta i ramadan."

"– Man kan exempelvis inte bete sig hursomhelst under ramadan utan det är även viktigt att man inte grälar, bråkar eller ljuger då, säger Ramadan Jasari."


Källa, Sydsvenskan måndag 1 september 2008:På den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid moskén deltar några av de äldsta mellanstadieeleverna i ramadan. Vissa av dem försöker fasta i skolmatsalen. Men många elever svär ändå och bråkar med andra. Att ljuga är vanligt bland eleverna under ramadan och året runt.Kanske kan en del muslimska elevers elakheter under ramadan härledas just till att det är onaturligt och ohälsosamt att äta så oregelbundet:


"På Apelgårdsskolan i Rosengård i Malmö är ramadan dock mycket märkbar. Biträdande rektor Kenneth Sandelin berättar att 65 av drygt 360 elever har anmält att de inte ska äta skolmat. Främst är det många av de äldre eleverna som fastar. Ibland märks det också att de blir trötta och okoncentrerade på eftermiddagarna.

- De får lite kortare stubin, men de sköter skolan."


Källa, Dagens Nyheter söndag 31 augusti 2008:


Inga kommentarer: