2008-09-02

Norskt storbråk om muslimska elever
"Är det rätt att hålla pojkar och flickor åtskilda i skolundervisningen? En strid är under uppsegling inom den norska rödgröna regeringen.

Statsminister Jens Stoltenbergs Arbeiderparti anser att könsuppdelad skola står i strid med läroplanen. Regeringspartnern Sosialistisk venstreparti försvarar ordningen som tillämpats av en skola i Oslo i flera år.


Det handlar om gymnastik och simundervisning. Av hänsyn till de muslimska eleverna har Möllergata skola i Oslo haft könssegregerad undervisning i dessa ämnen. De muslimska flickorna tilläts inte delta i undervisningen av sina föräldrar så länge som de undervisades tillsammans med pojkar.


Därför skiljde skolan på eleverna och såg också till att det blev lärare av "rätt" kön i de olika klasserna.


"Olagligt"
Först nu tycks saken ha blivit en politisk fråga.

Arbeiderpartiet anser att ordningen strider mot skollagens paragraf 8:2. Där heter det att uppdelning av elever inte får ske efter kön, etnisk tillhörighet eller kunskapsnivå.


Nu tänker Arbeiderpartiets talesman i skolfrågor, Gerd Janne Kristoffersen, ta upp saken i sitt partis stortingsgrupp och med skolminister Bård Vegar Solhjell som kommer från SV.


Men en talesman för hans departement förklarade i helgen att lagen visst möjliggör undantag när man ska ta hänsyn till minoriteten.


Men inte bara politiker är oense om hur lagen ska tolkas. Medan skoldirektören i Oslos kommun tycker att Möllergata skola håller sig till lagen hade hennes kollega i kommunen Opland motsatt åsikt när frågan dök upp där."


Källa, TT och Expressen måndag 1 september 2008:

Hemsida för Møllergata skole:Debatt om muslimsk könsuppdelad undervisning:
Inga kommentarer: