2008-09-21

Slopade krav hån mot poliserSå lyder rubriken på Paul Nilssons insändare i Polistidningen nummer 5 som kom ut i september 2008. Den utges av Polisförbundet och går ut till alla poliser i Sverige. Insändaren handlar om framtidens polisutbildning och undrar varför antagningskraven ska sänkas för att fler invandrare och kvinnor ska bli poliser. Polistidningen tog med i insändaren att säpochefen Anders Danielsson ligger bakom utredningen. Men av någon anledning plockades bort att nuvarande rikspolischef Bengt Svenson också medverkar.


Nu har Paul Nilssons insändare tagits in i 9 olika tidningar. Läs om bakgrunden här:


Polistidningen nummer 5/2008 med Paul Nilssons insändare finns att läsa på bibliotek. Hemsida för Polistidningen:


Inga kommentarer: