2008-09-23

Säpochefens svar publiceratIgår 22/9 2008 publicerade tidningen Svensk Polis från Rikspolisstyrelsen Paul Nilssons insändare om framtidens polisutbildning på sin hemsida. Samtidigt publicerades säpochefen Anders Danielssons svar på Paul Nilssons inlägg. Nedan redovisas de:"[ 2008-09-22 Tidningen Svensk Polis / DEBATT ]
Ett hån att slopa antagningskrav

För att få fler poliser som är kvinnor och invandrare har utredarna i rapporten Framtidens polisutbildning föreslagit att i stort sett samtliga fysiska och psykiska krav för att bli polis ska slopas.

För att få fler poliser som är kvinnor och invandrare har rapporten Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39), av bland andra rikspolischefen Bengt Svenson och Säpochefen Anders Danielsson, föreslagit att i stort sett samtliga fysiska och psykiska krav för att bli polis ska slopas.
På sidorna 15 och 16 skriver rapporten följande:

"Vissa av de krav som gäller i dag vid antagningen till polisutbildningen kan emellertid slopas. Hit hör de nuvarande kraven på svenskt medborgarskap, de fysiska kraven (styrka, kondition, simning), de personliga egenskaperna (lämpligheten för polisyrket) och svenskprovet. Genom att ta bort dessa krav bör skapas större förutsättningar att rekrytera kvinnor och personer med utländsk bakgrund".

Jag ser rapportens förslag att slopa dessa krav som ett hån mot alla poliser som har haft just dessa krav när de antogs till polisutbildningen.

Paul Nilsson"


Källa, Rikspolisstyrelsens tidning Svensk Polis måndag 22 september 2008:


"[ 2008-09-22 Tidningen Svensk Polis / DEBATT ]
Replik: Självklart ställs stora krav

Självfallet måste det ställas stora krav på dem som ska anställas som poliser. Mitt förslag gör emellertid skillnad på vad som ska vara krav för att antas till utbildningen, krav för att examineras och krav för att anställas som polisman.

Att enbart diskutera de krav som gäller för antagning till den föreslagna högskoleutbildningen ger därför inte en fullständig bild av mitt förslag. Det räcker inte med att hänvisa till några rader ur betänkandets sammanfattning.

Anders Danielsson,särskild utredare"

Källa, Rikspolisstyrelsens tidning Svensk Polis måndag 22 september 2008:

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=13533800

Läs hela bakgrunden:

http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2008/07/korruption-i-polisledningen.html

Ledarsida i Helsingborgs Dagblad idag tisdag 23 september 2008 om polisutbildningen:

"Organisationen är starkt hierarkisk och när man går till aktion med så många negativa faktorer i bagaget blir det som det blir. Hoppet står till polisutbildningen och mer upplysta chefer som bättre klarar balansen att lyssna och förankra men också styra och positivt leda sin personal."

http://hd.se/ledare/2008/09/23/foer-flat-och-foer-aggressiv/

Inga kommentarer: