2009-09-09

Alhem hjälpte sverigedemokrat anmäla Islamic CenterI förundersökningen mot Islamic Center som blir rättegång i oktober 2009 framkommer nya fakta som media inte redovisar. Folkpartiets riksdagkandidat och förre överåklagaren över Skåne och Blekinge, Sven-Erik Alhem, hjälpte som åklagare sverigedemokraten att anmäla.


"VAL TILL RIKSDAGEN
Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.

Allan Widman
Iva Parizkova Ryggeståhl
Sven-Erik Alhem
Ewa Bertz"

Källa, valsedlar för riksdagsvalet 2006, vallistan från Malmö kommun med dess riksdagskandidater för folkpartiet en bit ner när man skrollar:Folkpartisten och överåklagaren Sven-Erik Alhem valarbetar inför förra riksdagsvalet:


Alhem som nyligen blev ålderspensionär är nu före detta överåklagare. Men anlitas flitigt som juridisk expert i egen firma:

Alhem är nu Brottsofferjourernas nya ordförande:Innan sverigedemokraten från Landskrona polisanmälde Islamic Center, hade Sven-Erik Alhem engagerat sig och hjälpt honom mot Islamic Center. 1 juli 2008 slutade Alhem som överåklagare. I sin polisanmälan 28 januari 2008 skriver sverigedemokraten så här, vilket återfinns på sidan 4 i förundersökningen:


"Jag har i e-post påtalat och rådfrågat åklagaren Sven-Erik Alhem och fått svaret att han överlämnat detta till Ekobrottsmyndigheten i Malmö för den åtgärd vartill anledning må finnas."Agerandet från Alhem som överåklagare var naturligtvis helt korrekt och bra. Alhem är en otroligt flitig person som är tjänstvillig mer än en heltidstjänst innebär och långt in på kvällen. Detta var en tjänsteutövning och ingen politisk åtgärd. Dessutom är det irrelevant rättsligt om en sverigedemokrat anmälde och säkert inget Alhem frågade om eller ens kände till, såvida sverigedemokraten inte själv uppgav sina politiska uppdrag förstås. Men några frågor infinner sig:


1. Vad blev det av Alhems kontakt med Ekobrottsmyndigheten?

2. Har handlingarna Alhem sände dit kommit bort eller använts?

3. Ledde de till inledande av förundersökning?

4. Eller var tiden mellan sverigedemokratens egen polisanmälan och Alhems kontakt med Ekobrottsmyndigheten för kort?

5. Vad hade hänt om sverigedemokraten inte gjort en egen direkt polisanmälan till Ekobrottsmyndigheten?

6. Hade Alhems överlämnande till Ekobrottsmyndigheten lett till åtal, liksom sverigedemokratens anmälan?

7. Eller hade hela saken lagts ner och inte granskats om inte sverigedemokraten gjort en egen polisanmälan direkt till Ekobrottsmyndigheten?

8. Var det kanske så att Alhem uppmanade sverigedemokraten att även göra en polisanmälan direkt till Ekobrottsmyndigheten?

9. Hur ser e-postkorrespondensen mellan överåklagaren och sverigedemokraten ut?

10. Innehåller e-postkorrespondensen några uppgifter om Islamic Center, eller någon referens till Sydsvenskans artikel om de försenade årsredovisningarna?


Inga kommentarer: