2009-09-17

Polisen la ner anmälan om Islamic Centers bokföringsbrottKlockan 1.30 på natten 17 januari 2008 publicerade Sydsvenskan artikeln som berättade om att bokföringsbrott på Islamic Center kan polisanmälas:


"Magnus Gjerstad säger att länsstyrelsen på nytt ska diskutera eventuella åtgärder. Nu talar han inte bara om att vända sig till tingsrätten utan också om att göra en polisanmälan.

– Eftersom stiftelsen uppenbarligen inte har ordning på sin bokföring kan det finnas skäl att göra en polisanmälan för bokföringsbrott, säger Magnus Gjerstad."


Källa:


Magnus Gjerstad på länsstyrelsen läste först bara rubriken i artikeln där han intervjuades, men inte själva artikeln i Sydsvenskan. Han erhöll direkt samtal om artikeln, men gjorde aldrig någon polisanmälan. Gjerstad säger att han aldrig hann, för ytterligare ett antal dagar senare kontaktade Ekobrottsmyndigheten Gjerstad och begärde ut materialet som han hade om Islamic Centerlänsstyrelsen. Gjerstad minns inte hur många dagar efter artikeln som han kontaktades av Ekobrottsmyndigheten.


Tidig morgon 17 januari 2008 mottog Skånepolisen en anmälan om bokföringsbrott samt brott mot årsredovisningslagen hos Islamic Center.

Polisanmälan har diarienummer:

1200-K8233-08

Den är inskriven av anmälningsupptagare Lars-Erik Nilsson. Polisanmälan refererar till artikeln i Sydsvenskan samma dag 17/1 2009:


Som misstänkt person är VDn för moskén Bejzat Becirov inskriven med för- och efternamn, hemadress och personnummer.

Två personer till i styrelsen är inskrivna i anmälan:

Midhat Ibrahimbegovic
och
Zarif Alievski

Det står både om bokföringsbrott och att årsredovisningen är försenad för tredje året i rad i strid mot årsredovisningslagen:

Revisorn Svante Larsson nämns samt länsstyrelsens Magnus Gjerstad.

Som referens anges artikeln i Sydsvenskan på sidan C2 17/1 2008.

Brottsplatsen är upptagen som Jägersrovägen 90 i Malmö (där moskén ligger).

Anmälan är gjord av en privatperson.


Senare samma dag 17 januari 2008 kommer polisinspektör Örjan Håkansson till arbetet på polisen i Malmö. Han läser igenom polisanmälan. Håkansson beslutar att lägga ner polisanmälan direkt.

I Håkanssons motivering står att det saknas underlag för att inleda förundersökning.

Men det står även en annan notering: Kopia av anmälan skickas till Ekobrottsmyndigheten.

Polisinspektör Örjan Håkansson är idag 2009 pensionär. Han minns att det saknades underlag att inleda förundersökning. Som han ser det räckte en tidningsartikel eller två inte för att inleda en förundersökning. Materialet var för litet. Men att Ekobrottsmyndigheten skulle ta saken, eftersom det handlade om misstänkt ekobrott. Därför skrevs noteringen att Ekobrottsmyndigheten skulle ha en kopia.

Men Ekobrottsmyndigheten erhöll aldrig någon kopia av polisanmälan. Därför hände ingenting.

Först 11 dagar senare 28 januari 2008 inkom sverigedemokraten Per T K Wahlberg med sin anmälan via mejl till Ekobrottsmyndigheten, efter att Wahlberg konsulterat dåvarande överåklagare Sven-Erik Alhem. Wahlberg sänder inte med något underlag mer än referat från de två tidningsartiklarna som Sydsvenskan publicerade 17/1 2008:
Mejlet från sverigedemokraten Wahlberg sändes 28 januari 2008. Sonja Lindell på Ekobrottsmyndigheten skrev in det 29 januari 2009.

31 januari 2008 mottar Ekobrottsmyndigheten i Malmö pärmar med post där årsredovisningar sänts från länsstyrelsen.

När Magnus Gjerstad på länsstyrelsen hade postat iväg pärmarna till Ekobrottsmyndigheten, ansåg han inte längre att det fanns skäl för honom att polisanmäla saken, eftersom Ekobrottsmyndigheten nu undersökte saken.

1 februari 2008 skriver bloggen Muslimska Friskolan så här i en blogg post:

"Länsstyrelsen meddelar att polisen fått in en anmälan mot Islamic Center i Malmö rörande bokföringsbrott och brott mot årsredovisningslagen. Polisen ska därför ha begärt ut Islamic Centers årsredovisning av länsstyrelsen. Ekobrottsmyndigheten i Malmö ska vara involverad. Chefsåklagaren hänvisar till sekretess och vill inte avslöja vare sig om det finns en polisanmälan eller om förundersökning är inledd."

Källa:


5 februari 2008 skriver Sydsvenskan på sidan C6 bland annat så här i en notis:

"Islamic Centers bokföring granskas

EBM (Ekobrottsmyndigheten) har begärt in Islamic Centers årsredovisning för 2006 från länsstyrelsen. Chefsåklagare Gertrud Holm vid EBM vill dock inte ge några kommentarer till vilka eventuella brottsmisstankar som riktas mot Islamic Center."
"Någon polisanmälan har länsstyrelsen dock inte gjort. Det har däremot en privatperson gjort. Gertrud Holm vill inte kommentera om EBM:s intresse för Islamic Center är en fäljd av denna polisanmälan eller om EBM på eget initiativ har inlett en granskning av Islamic Center."

Källa:


Dagen därpå, 6 februari 2008 inleder chefsåklagare Gertrud Holm förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten med ärendenummer:

EB 307-08

Sverigedemokraten Wahlbergs anmälan finns med genom ärendenummer:

9000-K212-08

14 februari 2008 får polisens utredare tillgång till förundersökningen.

26 augusti 2009 åtalas Bejzat Becirov för grovt bokföringsbrott hos Malmö tingsrätt i brottmålsnummer:

B2505-09

27 oktober 2009 hålls huvudförhandlingen i Malmö tingsrätt.Chefsåklagare Gertrud Holm berättar att hon aldrig sett någon annan anmälan innan Wahlbergs. Det inkom varken före eller efter några andra anmälningar om bokföringsbrott mot Islamic Center eller Becirov.

Gertrud Holm läste båda artiklarna i Sydsvenskan samma dag som de stod i tidningen 17 januari 2008. Hon vidtog då inga åtgärder alls. Men i bakhuvudet hade hon artiklarna kvar utan att kunna släppa dem. Holm berättar att hon gick och grunnade på artiklarna.

När så anmälan från Wahlberg dök upp 12 dagar senare 29 januari 2008 påmindes Gertrud Holm om artiklarna hon tidigare läst. Hon beslöt i den vevan att Ekobrottsmyndigheten skulle begära ut pärmarna från länsstyrelsen. Hon talade med Magnus Gjerstad. Men Holm minns inte vilken dag hon ringde honom.

Någon dag efter 29 januari 2008 erhåller Gertrud Holm enligt vad hon minns, en skrivelse från dåvarande överåklagare Sven-Erik Alhem om att han kontaktats av Wahlberg:

Hon låter inte Alhems skrivelse påverka henne, då hon anser att Ekobrottsmyndigheten redan fått en anmälan av Wahlberg direkt.

Gertrud Holm berättar att det i förundersökningen som finns hos Malmö tingsrätt ser ut som om allt började med Wahlbergs anmälan och att Ekobrottsmyndigheten därefter satte igång sin utredning. Så gick det inte till säger Holm. Gertrud Holm hade enda sedan hon läst tidningsartiklarna funderat på att starta en utredning. Hon säger att hon sannolikt hade gjort så även om Wahlbergs anmälan eller Alhems propå aldrig hade kommit in. Gertrud Holm har däremot ingen förklaring till varför hon i så fall väntade över 10 dagar utan att vidta någon åtgärd, förmodligen ända tills Wahlbergs anmälan inkom.

Gertrud Holm understryker att varken Wahlbergs anmälan eller tidningsartiklarna var skäl att inleda förundersökning 6 februari 2008. Skälet låg i det material hon erhållit i pärmarna från länsstyrelsen 31 januari 2008. Holm säger att Ekobrottsmyndigheten själv kan besluta om att inleda en förundersökning. De behöver ingen anmälan för att inleda förundersökning.

Ekobrottsmyndighetens Christer Henningsson är polisens utredare i ärendet som under ledning av Gertrud Holm tidigt höll i utredningen och förundersökningen. Han har aldrig heller sett någon annan anmälan än Wahlbergs.

Sonja Lindell är sekreteraren på Ekobrottsmyndigheten som har akten om Islamic Center. Hon kan inte finna någon som helst notering eller anteckning om någon anmälan mer än Wahlbergs. Det finns ingen annan anmälan nämnd vare sig i förundersökningen eller i något restmaterial eller inkommet till Ekobrottsmyndighetens allmänna avdelning. Inte heller i postdiariet. Någon elektronisk överföring av kopian av polisanmälan som Örjan Håkansson la ner kan inte ha kommit via datorn heller, eftersom Ekobrottsmyndighetens och Skånepolisens datorer inte har tillgång till varandras ärenden. De är olika myndigheter. Därför går det bara att sända via post och inte en knapptryckning eller i en datafil.

Eva Johansson är den handläggare som nu har hand om Islamic Centers akt hos länsstyrelsen. Detta eftersom Magnus Gjerstad som till 2008 handlade ärendet, nu blivit kommunjurist i Hässleholm. Eva Johansson säger att det inte finns någon notering i Islamic Centers akt om vilket datum Ekobrottsmyndigheten i januari 2008 begärde ut årsredovisningarna från länsstyrelsen.

Både Eva Johansson och Magnus Gjerstad vittnar om att när en myndighet begär ut handlingar, så ringer de. Länsstyrelsen postar därefter begäran utan att diarieföra önskemålet eller utgående post om det.

Skånepolisen kan inte finna någon diarieföring om att den allra första polisanmälan från 17 januari 2009 sänts iväg med post till Ekobrottsmyndigheten.Några saker är märkliga:

1. Hur kunde referat från tidningsartiklarna i Sydsvenskan leda till omedelbar åtgärd från Ekobrottsmyndigheten i Wahlbergs anmälan i slutet av januari 2008, medan referat från samma tidningsartiklar ledde till omedelbar nerläggning av polisamälan hos Skånepolisen i mitten av januari 2008? De två olika anmälningarna av två helt olika personer innehåller i stort sett samma korta redogörelse för tidningsartiklarna. Varför behandlas identiska anmälningar olika?

2. Varför sändes aldrig någon kopia till Ekobrottsmyndigheten som noteringen i polisanmälan från 17 januari 2008 talar om? Efter 17/1 2008 finns inte ett spår av att något hänt med anmälan.

3. Varför vidtog Gertrud Holm inga åtgäder förrän hon såg Wahlbergs anmälan? När ju Wahlbergs anmälan endast innehöll referenser till tidningsartiklarna som Holm själv läst 12 dagar innan?

4. Vad hade egentligen hänt om Wahlbergs anmälan inte hade kommit in? Hade då Becirov aldrig åtalats? För den första polisanmälan slarvades ju bort och inget annat verkar ha hänt innan Wahlberg inkom med sin anmälan, varken från länsstyrelsen eller Ekobrottsmyndigheten.

5. Ännu värre scenario: Vad hade hänt om Sydsvenskan aldrig skrivit de där två artiklarna?Ska verkligen slumpen få avgöra om anmälningar försvinner eller ansvariga myndigheter väntar med att agera tills en utomstående sänder ett mejl och anmäler? Eller ett grovt bokföringsbrott först undersöks på grund av tidningsartiklar? Vad är det för rättssystem?


Återstår en risk att Becirovs advokat kanske kommer att använda denna bloggpost som något slags tecken på haltande eller vag förundersökning. Men det är viktigt att fakta kommer fram om hur det egentligen gick till. Det förändrar ändå inte bevisvärdet i all skriftlig dokumentation och polisförhören som finns i förundersökningen. Förundersökningen är bra utförd under ledning av chefsåklagare Gertrud Holm och genomförd av Ekobrottsmyndighetens polis Christer Henningsson samt ekonomen Anders Fritzon.
Gertrud Holm går nu i pension och domstolsförhandlingarna i Malmö tingsrätt övertas därför av vice chefsåklagare Lars Olsson vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö:


I en bloggpost 8 februari 2008 har bloggen Muslimska Friskolan sett att forumet Flashback bevakat de två tidningsartiklarna i Sydsvenskan ända sedan de publicerades 17 januari 2008:
I
I
Se även bloggen Muslimska Friskolan 17/1 2008:
I
"Först av alla redan i natt skrev bloggen I Mitt Sverige om nyheten:
http://imittsverige.blogspot.com/2008/01/islamic-center-kan-anmlas-fr-ekobrott.html
Enligt tjänsten Sitemeter läste Regeringskansliet i förmiddags om nyheten på Flashback där debatten nu rasar:
I
Källa:
I
Artiklarna har två egna trådar hos Flashback som båda startade 17/1 2008 när artiklarna publicerades:
I
På sidan 3 i tråden 606214 hos Flashback finns kommentar nummer 26 av signaturen Konsensus:
I
I
Konsensus länkar också till bloggen I mitt Sverige som var först med att göra bloggpost om Islamic Centers bokföring:
I
"Det står en del om bokföringsmyglet här
I
17/1 2008 klockan 2.08 på natten skrev I mitt Sverige bloggposten:
I
I
Bloggposten har 7 kommentarer. Klockan 15.39 på eftermiddagen 17 januari 2008 återfinns följande intressanta vittnesmål som en av kommentarerna i direktlänken:
I
I
Citerar den kommentaren i sin helhet nedan:
I
I
"Anonym sa...

Islamic Center friat från misstankar om ekobrott. Malmöpolisen har lagt ner ärende 1200-K8233-08 som gäller bokföringsbrott och brott mot årsredovisningslagen. Anmälningen kom in 17/1 från en privatperson och lades ner direkt samma dag av polisens utredare.
Orsak:
Det saknas underlag för att inleda förundersökning. I anmälan fanns en hänvisning till artikeln där revisorn och länsstyrelsens acessor säger att det kan röra sig om brott. Polisens utredare säger nu att han inte läst artikeln. Därför visste han inte att det kan finnas anledning att förmoda brott. Vidare säger polisens utredare att Länsrätten har skyldighet att polisanmäla. Detta tillbakavisas av Länsstyrelsen, som säger att de inte har någon anmälningsskyldighet.
Länsstyrelsen säger nu att de ska diskutera om en polisanmälan ska göras och tar beslut om en vecka. Länsstyrelsen är förvånade över att polisutredaren bara la ner fallet direkt när privatpersonen anmälde.
I
I
Blir frågetecknen färre eller fler efter denna källa av hur det egentligen gick till?
I
I
Kom det rent av in ännu fler anmälningar mot Islamic Centers bokföringsbrott som sjabblats bort? Se kommentar nummer 36 i samma flashbacktråd av signaturen Galenzo postad 20 januari 2008:
I
"Citat:
Ursprungligen postat av Japhy
Detta är ju fantastiskt. Våra skattepengar förskingras, alla vet om vad som pågår, men ingen bryr sig.Vad skulle hända om en privatperson gjorde en polisanmälan? Är det möjligt? Skulle det krävas att de gjorde en utredning då, eller kan de bara strunta i en anmälan från en "orolig skattebetalare"?
I
I
Ska ta dig på de orden faktiskt. På måndag eller i veckan ska jag som medborgare/skattebetalare anmäla Islamic Center för grovt bedrägeri samt bifoga en motivering
Finns det fler rubriceringar man kan klämma in?"
I
Källa:
I
Fortsättning på sidan 4 i samma flashbacktråd 20 januari 2008 av signaturen Vici i kommentar 37:
I
"Finns en rätt intressant kommentar på den här bloggen angående en anmälan om bokföringsbrott och nerlagd samma dag.
I
Källa:
I
Fler spår i en annan bloggs kommentarer som 17/1 2008 skrev om nyheten:
I
I
"Anonym sa...

Islamic Center friat från misstankar om ekobrott. Malmöpolisen har lagt ner ärende 1200-K8233-08 som gäller bokföringsbrott och brott mot årsredovisningslagen."
I
"Länsstyrelsen är förvånade över att polisutredaren bara la ner fallet direkt när privatpersonen anmälde.
den 18 januari 2008 15:41

modersvea sa...
skicka gärna en länk till nyheten
Mvh
modersvea
den 18 januari 2008 18:34

Anonym sa...
Det finns ingen nyhetslänk. Uppgifterna kommer direkt från den ansvarige polisutredaren och Länsstyrelsen. Med hjälp av anmälningsnumret går det att kontrollera att det är sant. Ring bara Skånepolisen och uppge numret.
den 19 januari 2008 00:46 "
I
Källa, kommentarer 18 - 19 januari 2008:
I
Från bloggposten:
I
En enkel googling på anmälningsnumret 1200-K8233-08 ger:
I
"Grue Granskar PK-Propagandan: Sd smutskastas i lärobok
Malmöpolisen har lagt ner ärende 1200-K8233-08 som gäller bokföringsbrott och brott mot årsredovisningslagen. Anmälningen kom in 17/1 från en privatperson ...gruegranskar.blogspot.com/2008/.../sd-smutskastas-i-lrobok.html -
Cachad - Liknande -"
I
Läs bloggposten hos Grue granskar:
I
Kommentaren i bloggposten 18/1 2009:

Inga kommentarer: