2009-09-24

Rosengårds farliga förskolor flyttar"Barn slipper farlig dagismiljö"
I
"Tre förskolor i Rosengård tvingas nu flytta efter att de fått underkänt av Miljöförvaltningen.
– Lokalerna är oerhört eftersatta, säger Leif Åhlander, barn- och ungdomschef i Rosengård.

Det var under 2008 som Miljöförvaltningen besökte förskolorna i Rosengård. Kastanjen, Prästkragen och Rondellen fick betyget undermålig miljö. Därför flyttar man nu verksamheterna till olika grundskolor där man inrättar förskoleenheter.

– Det handlade bland annat om bristande underhåll, dålig ventilation och fuktskador. Speciellt fukt är allvarligt eftersom det kan leda till astmatiska och allergiska problem, säger Åsa Thorné på Miljöförvaltningen.

Några rapporter om barn som blivit sjuka till följd av fukten har inte kommit in. Enligt Åsa Thorné har de ansvariga för förskolorna bett om att få åtgärdat brister tidigare men det har bara åtgärdats kortsiktigt och problemen har återkommit.

– Lokalerna är oerhört eftersatta och de anmärkningar vi har fått har varit helt berättigade, säger Leif Åhlander.

Enligt honom hade det varit omöjligt att med skattemedel renovera lokalerna i detta skedet. De hade inget annat alternativ än att flytta."

"Newsec blev förra året ombedd att göra vissa åtgärder på förskolan Kastanjen sedan Miljöförvaltningen upptäckt fukt som uppstått genom en vattenläcka i lägenheten ovanför.

– Som förvaltare åtgärdade vi den skadan och självklart ska vi ta vårt ansvar för det som åligger oss att åtgärda. Har vi brustit i vår hantering så vill vi gärna ha en dialog med hyresgästen för att se vad vi behöver göra ytterligare. Eftersom det i det här fallet är osäkert vad orsaken är så har jag svårt att säga var vi brustit, säger Cecilia Ahlquist."Källa, Skånska Dagbladet onsdag 23 september 2009:


Inga kommentarer: