2009-09-27

Länsstyrelsen tänker avsätta moskéns VDLänsstyrelsen i Skåne tänker avsätta Islamic Centers VD Bejzat Becirov med omedelbar verkan om det blir fällande dom i tingsrätten. Länsstyrelsen har under förundersökningen om grovt bokföringsbrott bistått Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Länsstyrelsen är därför bekant med att en rättegång stundar 27 oktober 2009.


En journalist som ska bevaka rättegången och skriva om domslutet har lovat länsstyrelsen att meddela domslutet till myndigheten. Ibland får länsstyrelsen domslut som kan beröra dem, men inte alltid. Om domen blir fällande, kommer ansvarig tjänsteman på länsstyrelsen att entlediga moskéns VD i Malmö. Om mer än VDn kommer att avsättas återstår att se. Länsstyrelsen ska först läsa på om en eller flera i styrelsen för moskén kan avsättas.


Länsstyrelsen kan av initierade motta tips så att inga olämpliga föreslås som ny styrelseordförande. Eftersom länsstyrelsen inte är bekant med VDns släktingar eller vänner tar de tacksamt emot varningar eller förslag på lämpliga kandidater, så att inte den nya styrelseordföranden styrs av eller är i maskopi med den gamla.


Det kan också bli aktuellt att se över lämpligheten hos de andra i styrelsen, så att de inte varit inblandade i det grova bokföringsbrottet eller saknar förtroende.


Inga kommentarer: