2009-09-24

Rättelse räddade Islamic Center från åtal16 september 2007 berättade bloggen Muslimska Friskolan om avgifter för bussning på den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö:


Sydsvenskan hängde därefter på rapporteringen med uppgifter om en polisutredning gällande Islamic Centers skolbussar 9 oktober 2007:


16 februari 2008 avslöjade Sydsvenskan att bussbolaget som körde moskéns elever struntade i miljöbestämmelserna:


21 februari 2008 kom kravet på dispens från miljözonsreglerna för att köra Ögårdsskolans elever:Men vad hände med polisutredningen om avgifter för bussning? Bloggen Muslimska Friskolan har försökt spåra var den anmälan fanns och vad som hände med den.

Eftersom olaga yrkesmässig trafik är ett trafikbrott hamnade ärendet hos Skånepolisens trafiksektion i Malmö. Där hölls förhör med Islamic Centers VD och Ögårdsskolans busschaufförer.

I förhören framkom att busschaufförerna inte ville erkänna att de på Islamic Centers uppdrag kört utan trafiktillstånd med Ögårdsskolans elever.

Bevismaterial i utredningen tog fram inbetalningar till det hemliga kontot IC Fond Rädda Barnens Liv. Inbetalningarna gjordes för bussavgifter vid en tid då Islamic Center och Ögårdsskolan saknade trafiktillstånd.

Polisutredningen vid trafiksektionen är ett trafikmål med nummer:
TM 3735-09

Ansvarig utredare vid trafiksektionen sänder ärendet med de gjorda förhören vidare till åklagare 26 februari 2009

27 februari 2009 skriver Åklagarmyndigheten i Malmö in ärendet hos sig med nummer:
AM 39973-09

Ärendet lottas därefter på åklagare.

25 mars 2009 lägger kammaråklagare Jan Pernvi i Malmö ner förundersökningen.

Pernvi motiverar sitt beslut med att brottet skulle ge böter och att driva målet till åtal skulle sannnolikt endast leda till åtalsunderlåtelse. Eftersom Islamic Center vidtagit rättelse och upphört med den olovliga yrkesmässiga trafiken är det oklart om ett åtal skulle leda till fällande dom. Därför väljer åklagaren att inte åtala.

Åklagarmyndigheten skall dessutom tillse att hushålla med sina åtal så att resurserna läggs på allvarligare brott och brott som med största sannolikhet kan leda till fällande dom. Pernvi finner i förundersökningen två förmildrande omständigheter. Pernvi påstår att Islamic Centers ordförande i förhören uppgett att det tidigare fanns ett trafiktillstånd, men att detta löpt ut. Andra omständigheten är att Ögårdsskolan efteråt rättat till så att ett behörigt bussbolag utfört transporterna.


I augusti 2009 åtalas Islamic Centers VD för grovt bokföringsbrott som inte alls har med olaga yrkesmässig trafik att göra. Åtalet i Malmö tingsrätt har målnummer:
B2505-09

I förundersökningen om grovt bokföringsbrott som nu blivit offentlig finns utskrivna bevismaterial. En diger lista med avgifter från bussavgifter från året 2006 finns bokförda på det hemliga kontot IC Fond Rädda Barnens Liv.

Chefsåklagare Gertrud Holm på Ekobrottsmyndigheten säger att hon inte kände till att det pågick en parallell utredning som involverade trafikbrott där samma konto ingick i båda utredningarna.

Holm säger att det är upp till åklagaren i trafikbrottet att avgöra om han vill ta med det i åtalet som hon driver.

Åklagare Jan Pernvi som höll i trafikbrottet säger att han kände inte alls till att en parallell utredning pågick om grovt bokföringsbrott med bevismaterial från samma hemliga konto.

Pernvi säger att det inte tjänar något till att trafikbrottsutredningen läggs till åtalet om grovt bokföringsbrott. Orsaken är att ett bötesbrott inte kan skärpa straffet om det blir fällande dom för bokföringsbrott. Trafikbrottet skulle om det lades till, endast ha lett till åtalsunderlåtelse.

Både chefsåklagare Gertrud Holm vid Ekobrottsmyndigheten och kammaråklagare Jan Pernvi vid Åklagarmyndigheten tillfrågas vad de tror blir domslutet mot Islamic Centers VD för det grova bokföringsbrottet.

Båda åklagarna svarar var för sig att det sannolikt blir villkorlig dom. Det betyder att om VDn inte begår något nytt brott två år därefter så händer i princip ingenting. VDn sätts inte i fängelse även om brottet bedöms grovt och fängelse finns på straffskalan.

Det stämmer väl överens med vad Islamic Centers personal vittnar om hur VDn inte alls räds rättegången:På bilden överst i bloggposten ses moskén med Ögårdsskolan vid Islamic Center. Till vänster står en lila buss och en beige som polisutredningen omfattade:


Inga kommentarer: