2009-09-29

Muslimska friskolor en bluffDet menar kommunisten Tomas Dahl på debattsidan i dagens Hallands Nyheter:


"Friskolorna är en bluff

Friskolorna profiterar på skattemedel, anser Tomas Dahl, Kommunistiska partiet i Varberg."

"Man behöver inte bry sig om skolplikten, går affärerna dåligt så lägg ner och vält över ansvaret på kommunerna. Vissa friskolor utesluter elever från andra kulturer, ägnar sig åt religiös indoktrinering och får kommunernas program om integration och tolerans att framstå som ett skämt. Hur många barn från muslimska familjer går i kristna skolor eller tvärtom?"

"Skolan kommunaliserades på 1990-talet med kraftiga nedskärningar som följdes av skolpeng och friskolor. Resultatet är kraftigt ökad segregation, sämre kunskapsnivå och fler som inte klarar skolgången fullt ut."

"Vi är för en statlig enhetsskola som ger alla barn rätt till samma chans till kunskaper och trygghet. En skola som inte separerar barnen från varandra utifrån klass, kön, ursprung och religion utan lär dem leva ihop och respektera varandra."


Källa, Hallands Nyheters debattsida tisdag 29 september 2009:

Inga kommentarer: