2009-09-05

Bloggaren som sänkte Islamic CenterLördag 22 augusti 2009 skrev Kvällsposten att en sverigedemokrat polisanmält Islamic Center, vilket nu lett till åtal mot moskéns VD Bejzat Becirov:

"En sverigedemokrat polisanmälde stiftelsen med utgångspunkt från tidningsartiklar."Det framkom snart att anmälaren var från Landskrona:


På sidan 4 i förundersökningen, som nu blivit offentlig handling, framkommer vem anmälaren är. Han sänder nämligen in sin polisanmälan till Ekobrottsmyndigheten i Malmö med sitt namn i e-postadressen. Vidare undertecknar han anmälan med sitt fulla namn, adress och telefonnummer.


Det visar sig att anmälaren har en egen blogg som handlar om Landskrona:


Så här presenterar sig bloggaren själv:


Anmälaren sände sin polisanmälan med mejl eftermiddagen 28 januari 2008 till Ekobrottsmyndigheten. På natten åtta timmar senare, 29/1 2008, gjorde han en bloggpost som behandlade samma frågetecken kring Islamic Center och bokföringen som han tog upp i sin anmälan:


Precis som Kvällsposten påstod visar det sig att anmälaren är sverigedemokrat. Han sitter bland annat i kulturnämnden för Sverigedemokraterna i Landskrona:

"Landskrona den 15 april 2008.
För Sverigedemokraterna i Kulturnämnden
Per T.K. Wahlberg, Gert Nevhagen och Johnny Olofsson."

Källa:


Landskroniten är aktiv politiker och har tre aktuella politiska uppdrag:


Inga kommentarer: