2009-09-29

Becirovs bolagskonglomeratBloggen Muslimska Friskolan har mottagit ytterligare uppgifter av initierade om bolagen runt Islamic Center, som redovisas nedan:Islamic Centers VD Bejzat Becirov har ett gammal bolag, Vege Express HB, som han startade 1986 för import av livsmedel samt textilmattor. Bolaget är aktivt, men har märkligt nog aldrig registrerats för F-skatt, tillhört någon momsgrupp eller varit registrerat i momsregistret. Bolagets registreringsnummer är 916549-1169.


Eftersom Becirov i detta bolag handlar med såväl livsmedel samt textilmattor, men ej registrerat sig i momsregistret undrar givetvis vän av ordning hur det förhåller sig med skatteinbetalning etcetera. Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga, även fysisk person som driver enskild firma. Har Skatteverket några årsredovisningar eller ens uppgifter på Vege Express HB? Hur ser dessa i så fall ut? Från och med 1 januari 2007 gäller att alla bolag ska upprätta ett årsbokslut. Var finns Becirovs årsbokslut för detta bolag? Kanske är det dags att undersöka om den bokföringen finns?


Becirovs son, Dan Becirov, driver dock sitt DaNiclas mat med F-skattsedel. DaNiclas Mat AB levererar alltså skolmaten till den muslimska friskolan Ögårdsskolan och övrig mat till konferenser och annat på Islamic Center vid den stora moskén i Malmö. Restaurangen huserar på stora postterminalen vid Borrgatan i norra Malmö. Becirovs sons bolag har fyra anställda och omsätter en bit över två miljoner kronor. Resultaten har dock varit negativa de tre senaste åren, men ändå förbättrats.


Det unika med Dan Becirovs bolag är att budgeten balanserar, det vill säga att tillgångar och skulder balanserar, i årsredovisningen. Detta kan vara unikt för någon med efternamnet Becirov! Ett frågetecken är emellertid att firman registrerades redan år 1976, då Dan Becirov endast var 10 år gammal. Soliditeten har vidare gått ned från dryga 60 procent 2006 till 44 procent år 2008. Uppenbarligen går det ändå så bra att sonen kan efterskänka festmåltider till Islamic Center för endast femtio kronor per portion för råvarorna.


Från insidan

Inga kommentarer: