2009-09-30

Journalistisk klartext om Islamic CenterJournalisten och författaren Lars Åberg skriver idag rättframt om hur moskén och dess muslimska friskola Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö egentligen fungerar:


"En annan samhällssmitare, tillika ledande muslimsk institution, är Islamic Center som häromåret fick Malmö stads integrationspris trots att verksamheten till sin natur är segregerande. Bland annat drivs en religiös friskola med tveksam kvalitet. En av dess imamer ger i en aktuell tidningsintervju uttryck för en Åke Greensk syn på homosexualitet, balanserande på gränsen till uppmaning till våld. I avskildhet, och skyddad av omgivningens rädsla för att framstå som främlingsfientlig, har centret byggt upp en expansiv regerings- och EU-stödd ekonomi under en ledning som nu står åtalad för grovt bokföringsbrott."


Källa, Göteborgsposten onsdag 30 september 2009:


Inga kommentarer: