2009-09-28

Becirovs mattbrand och krogvärld26 september 2009 berättade bloggen Muslimska Friskolan om en läsares uppgifter rörande ett uppbrunnit mattlager samt restaurang kring Islamic Centers VD:Igår 27/9 mottog bloggen nya uppgifter från en annan läsare som bekräftar informationen. De nya uppgifterna publiceras nedan under två punkter:1. Uppgifterna om det uppbrända mattlagret stämmer. Bejzat Becirov hävdade i diskussionerna med försäkringsbolaget att lagret närmast uteslutande bestod av unika handknutna mattor. Flertalet mattor hade ett värde från 30.000 kronor och uppåt, varav en majoritet låg avsevärt högre, enligt Becirov. Becirov hade memorerat samtliga mattor, enligt egen utsago. Det var bland annat ateljémattor, bland annat Isfahan silk. Dessvärre brann samtliga underlag och importhandlingar upp vid branden, varför värdet på lagret aldrig kunde styrkas.


Enligt en initierad källa knuten (ursäkta skämtet) till mattverksamheten agerade Becirov på samma vis beträffande den branden och försäkringsfrågan som han sedermera gjorde med moskébranden år 2003. Enligt denna källa fick Becirov ut en hel del på försäkringen, men var givetvis ändå missnöjd. Samma källa menar också att brandmyndigheterna konstaterade att branden var anlagd, men utredningen lades senare ned eftersom det inte fanns några spår eller iakttagelser. Det tycks som om Becirov var en mer perifer del av denna verksamhet, men att han ändå agerade högljutt beträffande just försäkringsfrågan.


Mönstret är detsamma som vid moskébranden: alla fakturor och underlag brann upp, branden var anlagd, inga gärningsmän, inga misstänkta, ovilja att diskutera med polis, anklagande mot brandmyndigheterna för att inte ha gjort sitt jobb och konflikt med försäkringsbolaget.2. Beträffande Becirovs krogverksamhet vet jag endast att Sir Toby's i Malmö drevs till trolig konkurs, innan han sålde det. Det var också problem med utskänkningstillståndet ett antal gånger, vilket eventuellt finns noterat hos ansvarigt kommunorgan. Vidare var redovisningen bristfällig, vilket kan ha uppmärksammats i media. Dock inte på samma sätt som Becirovs nu grova bokföringsbrott gjorts. Värt att undersöka är om också detta gick till tingsrätten.


Leverantörer betalades inte och krogpersonalen hade svårt att få ut sina löner. Becirov anställde senare den förstekock han haft på Sir Toby's som kock på den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid moskén i Malmö, där denne arbetade till 2004. Under vissa perioder betalades inte hans lön ut eller hela hans lön av okänd anledning. Kocken kunde efter ett tag inte ens beställa de enklaste råvaror, eftersom leverantörerna vägrade leverera då huvudmannen inte betalat dem för tidigare leveranser.


Efter moskébranden 2003 blev kockens uppgifter mer cateringbetonade, eftersom Ögårdsskolan (då i tillfälliga lokaler vid Thomsons väg på Rosengård) mer och mer började servera mat från Becirovs sons restaurang. Den forne Sir Toby's-kocken ville enkelt rusta upp köket på Thomsons väg, men Becirov nekades pengar från Malmö stad och ville själv inte investera i det fåtal tusenlappar det skulle kosta att göra köket till ett användningsbart kök. Det var här den matkultur som Ögårdsskolans personal och elever idag lider av började. Skolmaten är sedan dess Becirovs sons cateringmat, där fett medvetet är huvudingrediensen för att skapa en snabb mättnad.


Sir Toby's-kocken lyckades under sin tid, med små medel, åstadkomma smaklig och näringsriktig mat. Hans tid på Ögårdsskolan vid Islamic Center slutade i öppen konflikt kring utbetalda löner och löften VDn gett honom som aldrig infriades. Med fackets hjälp åstadkom man en förlikning vad gällde ekonomin och kocken slutade 2004. Sedan dess har Ögårdsskolan endast haft serveringspersonal (samtliga på lönebidrag) som slevar upp ur de stora byttor Becirovs son skickar.


Notera också att maten, enligt lärare på skolan, ibland är slut när de klasser som ska äta sist kommer. De underdimensionerade portionerna har ofta diskuterats inom personalen på Ögårdsskolan. Serveringspersonalen slösar verkligen inte med portionerna när de lägger upp. Det handlar istället om att VDn tillika rektorn inte vill beställa tillräckligt med mat åt alla.


Från insidan

Inga kommentarer: