2009-09-01

Islamic Center bryter mot bygglovet


Besökare till den stora moskén i Malmö möts av en röd träpaviljong på vänster sida av parkeringsplatsen. Den står där utan giltigt bygglov:


"ROSENGÅRD

Islamic Center kan tvingas betala nära 70 000 kronor för att ha satt upp en expeditionsbyggnad utan att ha bygglovet i ordning."

"Centret fick ett tillfälligt bygglov för paviljongen, ett lov som förlängdes ett år i oktober 2003.

Två år senare anmälde någon anonymt att byggnaden fortfarande stod kvar.

Islamic Centers chef Bejzat Becirov skrev att centret var i skriande behov av byggnaden."


Becirov skyllde på att bönelokalerna i moskén var brandskadade. Stadsbyggnadskontoret ville ge permanent bygglov, men Islamic Center sände inte in någon ansökan. Därför får Islamic Center nu betala 3432 kronor i byggnadsavgift. Dessutom 66 000 kronor till i tilläggsavgift om länsrätten går på stadsbyggnadskontorets linje.


""Med hänsyn till åtgärdens omfattning samt omständigheterna i övrigt anser kontoret inte att överträdelsen är att betrakta som ringa och att nedsättning av byggnadsavgiften därför skulle vara skälig", skriver utredaren."


Källa, Skånska Dagbladets papperstidning sidan 10 onsdag 19 augusti 2009

Inga kommentarer: