2009-09-30

Svenska kyrkans pressmeddelande om Islamic Center"PRESSMEDDELANDE 090930

Vad? Bildande av Forum för interreligiös samverkan i Malmö

Var? Islamic Center, Jägersrovägen 90 i Malmö

När? Torsdag 1 oktober 2009 kl 18.000

Torsdagen den 1 oktober kl 18.00 på Islamic Center i Malmö bildas Forum för interreligiös samverkan i Malmö.

Syftet är att skapa ett samverkansorgan där människor av olika tro kan mötas och bearbeta aktuella frågor.

Representanter från olika trossamfund kommer att vara närvarande vid bildandet av Forum för interreligiös samverkan i Malmö.

Malmö är en mångreligiös och mångkulturell stad - en rikedom som bör förvaltas och få frodas. Därför bidrar samarbete och interaktion mellan olika kulturer och trostraditioner till att Malmö blir en stad där våra barn och barnbarn kan växa upp i trygghet och gemenskap med andra. Religionen har en viktig roll att spela när vi formar vårt samhälle.

– Religionen är en viktig del av många människors liv. Tillsammans kan och bör vi som religiösa ledare bidra till en positiv samhällsutveckling. Malmös framtid är ett gemensamt ansvar, säger Ann Aldén, kyrkoherde i Västra Skrävlinge församling.

Under våren 2009 genomfördes en undersökning bland kristna och muslimska trossamfund i Malmö. Syftet med undersökningen var att undersöka intresset för ett gemensamt religiöst samverkansorgan, en bred bas samt struktur för en interreligiös samverkan. Intresset var stort bland de tillfrågade trossamfunden, vilket nu resulterar i bildandet av Forum för interreligiös samverkan i Malmö.

Utöver Svenska kyrkans 16 församlingar i Malmö, har katolska, ortodoxa och muslimska trossamfund samt flertalet frikyrkor bjudits in att delta i det nya samverkansorganet. På torsdag den 1 oktober, vid bildandet av Forum för interreligiös samverkan i Malmö, kommer mötet även att utse en arbetsgrupp som ska forma inriktningen på det nya samverkansorganet för interreligiös samverkan.

Efter samtal och överläggningar äter de församlade en måltid tillsammans under festliga former och talar om framtiden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lidgren, präst

Telefon: 040-27 92 72 E-post: ann.lidgren@svenskakyrkan.se"Källa, pressmeddelande från Svenska kyrkan i Malmö onsdag 30 september 2009:


Inga kommentarer: