2009-09-23

Becirov inte rädd för domslutetDet har kommit nya uppgifter från Islamic Centers personal som kanske handlar om cateringfirman som levererade maten till Broderskapsrörelsens kongress i moskén:


Islamic Centers personal berättar därefter om hur Bejzat Becirov ser på de stundande domstolsförhandlingarna om grovt bokföringsbrott i Malmö tingsrätt:Bejzat Becirovs son ombesörjer all catering till den muslimska friskolan Ögårdsskolan och dess evenemang. Utan att ha tillgång till kvitton från cateringfirman för detta speciella tillfälle (av den enkla anledningen att det aldrig finns kvitto från nämnda firma) utgår jag och andra på Islamic Center från att det är sonens så kallade catering. Resonemanget med 50 kronor för råvarorna är befängt, vilket vilken restaurantör som helst inser. Varifrån rätterna i sin helhet kommit och vilken överenskommelse Becirov gjort med sin son låter jag andra spekulera i, men det är inte svårt att dra slutsatser.


Becirov tycks väldigt tillfreds inför den stundande rättegången. Det är locket på vad gäller detaljer, men i huvudsak tycks försvarslinjen vara den som tidigare rapporterats. Becirov själv är övertygad om att domen blir som ett slag på handen - inget mer. Becirov slog sig på handen i en slags Fy!-gest när någon frågade om vad Becirov trodde om utgången av rättegången.


Obekräftade uppgifter på dialog med Åklagarmyndigheten om förmildrande omständigheter förekommer, men är juridiskt i sak inte unik. Att integrationskortet kommer att spelas ut som huvudkort samt Becirovs stora betydelse för moskén är givet. Många med anknytning till Islamic Center tycks också tro att det kommer att räcka.


Det spekuleras redan i att domen blir symbolisk och knappast kommer att besitta något egentligt straffvärde. Stämmer detta blir flatheten prejudikat och det är fritt fram för fortsatta bokföringsbrott. Tillika omöjliggör det anmälningar om grovt bokföringsbrott mot Islamic Center och Becirov för resterande år efter 2006, som anmälan ju avser. Kaoset är minst lika omfattande vad gäller resterande år, där redovisningarna lämnats in grovt försenade eller inte alls.


Ges Becirov och Islamic Center nu ett frikort och slipper gå i fängelse är det grönt ljus för att fortsätta på den inslagna vägen. En sådan dom skulle säga att lagar och regler är till för att följas, utom för muslimska stiftelser och föreningar som bryter mot dem. Låt oss hoppas att såväl åklagare som domare hyser en större respekt och konsekvens för den svenska lagen.


Från insidan

Inga kommentarer: