2009-09-12

Skånepartiet mot Islamic Center i kyrkovaletI kyrkovalet 20 september 2009 går Skånepartiet till hårt angrepp mot socialdemokratiska Broderskapsrörelsens samarbete med Islamic Center och dess moské i Malmö. Politiken framförs i Malmö närradio. Så här står det nu överst på partiets blogg:"den 4 september 2009

ISLAM även i kyrkovalet


Flera skäl ligger bakom Carl P. Herslows uppmaning till alla kyrkovalets tvekande väljare att på blanka valsedlar skriva "ISLAMPARTIET" och "Ilmar Reepalu".


1. Ilmar Reepalu har ställt sig i täten för samhällets islamisering. En verksamhet han bedriver tillsammans med Sydsvenska Dagbladet.

2. Broderskapsrörelsen (s) höll i år sin kongress hos Islamic Center i Malmö, som torde ha fått rejält betalt för lokalupplåtelsen.

3. Förre ärkebiskopen K G Hammar har begärt mer utrymme för ISLAM i debatten mm.

4. Många röster på Islampartiet och Ilmar Reepalu ger de beslutande organen, eftersom rösterna klassas som ogiltiga och Reepalu därför inte kan bli invald, moralisk anledning att inbjuda honom till presentation av varför han vill till exempel

- att endast islamiska politiska partier ska tillåtas i framtiden

- att äktenskapsåldern för flickor sänks till 9 år

- att gifta kvinnor måste få finna sig i att ha flera medfruar

- konvertering från islam till kristendom ska beläggas med dödsstraff- att spöstraff ska införas

- endast halalslakt ska tillåtas

- att koranstudier ska dominera skolundervisningen


Antalet blanka eller ogiltiga röster i kyrkovalet framgår som skillnaden mellan antalet giltiga och totalantalet avgivna röster. Alla avgivna röster bevaras inför eventuella påståenden om felräkningar mm.

Bloggpost från Skånepartiets blogg 4 september 2009:


Inga kommentarer: