2009-09-25

Hur Skånepartiet fick Islamic Centers teleabonnemang29 januari 2008 skrev bloggaren Per T K Wahlberg följande på sin blogg:


"Moskén i Malmö, som ägs av Islamic Center, brann under mystiska omständigheter i april 2003. Under utredningen visade det sig att Skånepartiet kort innan moskébranden hade köpt en mobiltelefon och med den hade det ringts flera gånger till Islamic Center. Men via teleföretaget COM bekräftades det att köparen av telefonen visade sig vara ledaren av Islamiskt Center. Han heter Bejzat Becirov.


Källa:5 september 2009 har en person anställd på Islamic Center kommenterat hur den anser att det gick till när telefonabonnemangen förväxlades:


"Lägg upp en kommentar till: landskronabackspegel


1 kommentar -


Jag minns incidenten kring mobilabonnemanget och Skånepartiet. Becirovs egen förklaring till oss på Islamic Center var att han gjorde det på skämt, utan ont uppsåt. Det är ungefär samma inställning han intar i förhören betr den grova förskingringen: han har inte medvetet valt att undanhålla belopp närmre miljonklassen eller systematiskt undvika och försvåra de ansvarigas arbete.

När han skaffade sig mobilabonnemanget sade han "Sätt upp den på Skånepartiet/Herslow", varför det blev så. Becirov själv menade att mobilförsäljaren borde fattat att allt var ett skämt. Per definition har Becirov i detta uppgett falska uppgifter kring mobilanvändaren vid tecknandet av abonnemanget, men å andra sidan: Becirovs respekt för svenska lagar och regler har aldrig varit direkt stor. Det finns mycket att berätta.

den 5 september 2009 06:58


Källa:Den danska bloggen Spydpigen berättar så här 9 februari 2008:


"Bogen ”Sveriges Tragedie” fortæller: under kapitlet ”På gale veje”:


Moskeen i Malmö, som ejes af Islamic Center, brændte under mystiske omstændigheder i april 2003. Branden var påsat, og politisk-korrekte politikere og andre antydede, at det nok var „højreekstremister“…, mens rygtet løb blandt muhammedanere, at det var jøder, for „nogen“ havde malet en Davidsstjerne…

Skånepartiet, som er imod moské og indvandring, havde ofte følt sig chikaneret ved en slags blokering af deres radios spørgeprogram…

Det viste sig nu, at partiet kort før moskébranden havde købt en mobiltelefon og havde ringet flere gange til Islamisk Center. Men… via teleselskabet COM verificeredes køberen imidlertid som værende leder af – Islamisk Center! Han hed Bejzat Becirov.

Sagen anmeldtes af Skånepartiet til politiet efter branden og omtaltes forsigtigt i pressen. Men hverken journalister eller politi fortsatte efterforskningen. Det havde ellers været rart at vide til hvem mere, Becirov havde ringet (med „Skånepartiets mobiltelefon“), og hvad han havde sagt til Islamisk Center og andre i den aktuelle periode 29.3.- 4.4.2003.

Havde han fremsat trusler?

F.eks. om brandstiftelse?"


Källa:


Inga kommentarer: