2009-09-01

Rosengårdsskolans kackerlackor hälsofara för barnen


"Det var när Rosengårdsskolan öppnade igen efter sommarlovet som kackerlackorna upptäcktes, berättar Anna Håkansson Modin, som är biträdande rektor med ansvar för eleverna från förskole-klass upp till och med femman.

– Det fåtal exemplar vi har hittat fanns dels inne på en personaltoalett, dels i lokaler som numera står tomma men som tidigare användes för skolmåltider, samt på några andra ställen."

"Enligt Anna Håkansson Modin finns det i alla fall inte ingen anledning att tro att kackerlackorna kommit till skolan via någon av de elever som bor i de misskötta fastigheterna i Herrgården.

– Nej, skolan har ju till största delen varit stängd hela sommaren, påpekar hon."

"– Man har satt in både gift och fällor, som Anticimex kollar kontinuerligt.


Gift och fällor bland små barn, det låter lite farligt?

– Nej då, problemen har som sagt inte förekommit i barnens klassrum, så där finns varken gift eller fällor.

Anticimex konstaterar på sin hemsida att kackerlackor utgör vad man beskriver som "en stor hälsorisk". De sprider bakterier och virus som kan ge upphov till exempelvis salmonella, sjukhussjuka och gulsot.

Det sekret som kackerlackorna lämnar efter sig kan även ge upphov till allergiska reaktioner."


Källa, Skånska Dagbladet måndag 31 augusti 2009:Bloggen Muslimska Friskolan har med anledning av Rosengårdsskolans problem med kackerlackor mottagit ett mejl. Avsändaren ställer ett antal frågor, som alla bloggar kan hjälpas åt med att granska. Citat nedan från mejlet, men bloggen har lagt till numrering av frågorna:


"1. En intressant aspekt på skadedjursproblemet på Rosengårdsskolan är om politiker & tjänstemän kommer att gå lika hårt fram mot fastighetsägare/förvaltare som i faller med de stackars norrmännen som köpte kåkarna i Herrgården.

2. -Vem äger fastigheten där Rosengårdsskolan håller till? (min gissning är kommunen, men hoppas att du orkar/kan gräva i detta).

3. -Kommer vite att utdömas mot fastighetsägare enligt samma modell som i Herrgården? (kan bli en riktigt delikat situation där kommunen tvingas utdöma sanktioner mot sig själv)

4. -Hur ser underhållet ut på Rosengårdsskolan? Har man misskött fastigheten? (vi vet ju redan att muslimer ALDRIG kan skuldbeläggas för åverkan på fastigheter de hyr/bor i)

5. -Om underhållet på R-skolan är eftersatt, varför pekas då just fastighetsägaren av bostadshusen på Herrgården ut av kommunen? Sitter de inte s a s "i samma båt"?

6. -Hur kan de komma sig att kackerlackorna följer muslimerna? Kan det bero på frekventa flygförbindelser med hemländer som Irak, samt illegal utomeuroperisk import av grönsaker & kött?

7. -Har ngn myndighetsperson ställt sig frågan vad denna skadedjursimport kan medföra för svenskt (och speciellt skånskt) lantbruk?"

Inga kommentarer: