2009-09-23

Förintelsen tabu i muslimtät skola


"Muslimska soldater i Hitlers armé


"Utställningen ”Tredje världen i Andra världskriget” grundsyfte var och är enligt initiativtagarna att informera om de miljontals afrikanska och asiatiska soldater som stred mot Hitler, men också om medlöpare från Afrika och Asien under Andra världskriget utan att behandla temat ur eurocentrisk synvinkel."

"Dit hör också de 21000 soldater i Hitlers muslimska brigad. Soldater som värvades bland annat av Jerusalems dåvarande stormufti el Husseini."

"Berlin är en multikulturell stad med en stor muslimsk befolkning. En majoritet av invånare i Neukölln har muslimsk bakgrund och den största andelen invånare kommer från arabiska länder.
– Många barn och unga människor växer här upp med uppfattningen att Förintelsen inte har ägt rum eller så hyllas kollaboratörer som folkhjältar. Därför är det nödvändigt att sprida kunskap om historiska fakta, betonade Karl Rössel.

En lärare bland publiken, som själv arbetar i ett annat invandrartätt område, ansåg dock att det är lättare sagt än gjort. Både frågan om Förintelsen och eventuellt en diskussion om muslimska nazikollaboratörer räknas till absoluta tabuteman i skolor i Neukölln trots att exempelvis undervisning om Förintelsen står i läroplanen och ska gälla alla skolor.
Karl Rössel fick medhåll av universitetsprofessorn Martin Cüppers författaren till boken ”Halvmånen och hakkorset”.

– Den palestinska religiöse ledaren, muftin, Hadj Amin el-Husseini legitimerade Hitler inför arabiska massor när han talade sig varm för gemensamma krafter i judeutrotningen. Till muftins stora besvikelse lovade Hitler inget konkret, men muftin var välkommen att stanna kvar i Nazityskland som Hitlers gäst, vilket denne också gjorde.

Enligt Martin Cüppers arbetade Hadj Amin el-Husseini hårt för judeutrutningen och förhindrade bland annat ett utbyte av tyska krigsfångar mot judiska barn. Barnen sändes istället till koncentrationsläger.

I Bosnien var den religiöse ledaren år 1943 med om att skapa de bosnisk-muslimska SS-trupper som tillsammans med tyska trupper tillfångatog och dödade 90 procent av de bosniska judarna och brände flera kristna serbiska kyrkor och byar.

Muslimskt prästerskap

Naziledaren Himmler var så nöjd med stormuftin att man startade en mullahskola i Dresden för att där öva upp muslimskt prästerskap i muftins anda.
– Efter kriget flydde muftin Hadj Amin el-Hussein till Beirut via Frankrike och Egypten. Medan han levde i exil i Egypten hade han en särskilt uppmärksam elev, som gärna lyssnade till och tog intryck av stormuftins intesiva hat mot judarna och historier om nazismens storhet. Denne elev, som också var släkt med muftin, var Yasser Arafat, berättade Martin Cüppers."

"Enligt honom upprättades ett hundratal läger för Nordafrikas judiska befolkning även i samband med tyska arméns framryckning genom Tunisien och Libyen. De bevakades i regel av arabiska soldater i tysk tjänst."

"Författaren Martin Cüppers har tagit del av tyska regeringsrapporter om arabernas beundran för Nazityskland och dess ideal och under kriget trodde tyskarna att Palestinas och Mellanösterns araber såg fram emot, ja längtade efter, tyska framgångar som skulle göra slut på judisk närvaro i området."

"Men den brittiska segern vid andra slaget om El Alamein i september 1942 ändrade historiens gång. Den tyska erövringen av Egypten och invasionen av Palestina förhindrades och general Rauffs insatsstyrka återvände till Berlin samma månad.

– För judarna i Israel var det mycket nära ögat. En invasionsarmé hade byggts upp, den rörliga insatsstyrkan var färdig och kollaboratörer förväntades anmäla sig utan några större svårigheter. Rommels nederlag i Nordafrika och det tyska misslyckandet att erövra mandatområdet Pale­stina ledde till att de icke verkställda planerna för judarna förblev okända för historikerna, betonade Martin Cüppers."Källa, Kristdemokraten 16 september 2009:


Inga kommentarer: