2009-09-12

Islamic Center lever på skattebidragI förundersökningen om grovt bokföringsbrott hos Islamic Center som nästa månad huvudförhandlas i domstol, framkommer att moskén i Malmö flera år mottagit statliga stöd och dessutom stöd från EU. För sin muslimska friskola har mångmiljonbelopp kommit från skolpengen. Dessa bidrag gäller förutom den engångssumma på tre miljoner kronor som den socialdemokratiska regeringen gav som valfläsk 2006.


På sidan 15 i förundersökningen räknas statens stöd till Islamic Center upp för det valda året 2005.

Sidan 22 i förundersökningen berättar om EU-bidrag på 3,5 miljoner kronor år 2006.

På sidan 14 konstateras att detta bidragit till att byggnader nu finns som tillgångar för ett värde av 25 miljoner kronor.

Sidan 11 i förundersökningen redovisas årsredovisningen för 2005 i vilken stolt förklaras, att i den stora moskén i Malmö talas 130 olika språk. Vidare att Islamic Center tar emot studiebesök samt har projekt som motverkar islamofobi.

På sidan 17 säger revisorn Svante Larsson att 2007 fanns stora brister i årsredovisningarna och att styrelsen hade inte följt stadgarna.

Revisorn Svante Larsson framträder på nytt på sidan 25 där han 13 januari 2008 säger att årsredovisningen har stora brister.

Sidan 18 redogörs i förundersökningen för årsredovisningen för 2006. Där berättas om hur en valdebatt med samtliga riksdagspartier hölls i moskén inför valet. Debatten filmades och visades av Sveriges Television.

Förundersölkningen avslöjar på sidan 28 en obetald hyra på 5 miljoner kronor rörande den muslimska friskolan Ögårdsskolan.Sidan 5 i förundersökningen berättar om stiftelsen Islamic Center. Förvaltningsobjektet fastigheten Rosengård 130:264 och Rosengård 130:267.


Styrelseledamöterna i stiftelsen namnges på sidan 5 i förundersökningen. De är:

1. Midhat Ibrahimbegovic från Lund

2. Bejzat Becirov från Västra Kattarp i Malmö

3. Zarif Alievski från Rosengård i Malmö


Styrelsesuppleanterna är:

1. Aldarnavi Mokthar från Utrecht i Holland

2. Hadi Nowesri Ahmed Ali från Utrecht i Holland

3. Fathalla Ziadi Mohamed från Utrecht i Holland

4. Sofia Whilde från Oxie i Malmö. Hon är dotter till Bejzat BecirovRevisorn Svante Larsson presenteras och därefter redovisas att firmateckningen skrevs av Midhat Ibrahimbegovic och Bejzat Becirov var för sig.

På sidan 6 uppges stiftelsens registreringsbevis från 1996-05-06 med stiftelsenummer 1012712.

Malmö tingsrätt har i åtalet för domstolen bifogat bevismaterial från vittnesförhör med flera personer, muntligt förhör med den åtalade, skriftlig bevisning, kontouppgifter från Nordeas plusgiro, förunderökningen på 55 sidor samt polisanmälan från en sverigedemokratisk politiker,

Adressen i målnumret för Becirov går till hans hemadress i Malmö, medan kallelsen till domstol har gått till hans hemadress i Höllviken.

Becirov uppges år 2007 ha en taxerad inkomst på en dryg bit över en halv miljon kronor.

Handläggare på Ekobrottsmyndigheten är Gerth Helgeson.


Inga kommentarer: