2009-09-06

Artikeln som fällde Islamic CenterDen sverigedemokratiske politikern från Landskrona som polisanmälde Islamic Center, bygger sin anmälan på en artikel i Sydsvenskan.

I förundersökningen på sidan 4, som 27/10 2009 blir rättegång för grovt bokföringsbrott, skriver anmälaren så här:


"Torsdagen den 17 januari 2008 hade SDS en artikel om Islamic Center där det bl.a. stod:

'För tredje året i rad har Stiftelsen Islamic Center i Malmö lämnat in en starkt försenad och bristfällig årsredovisning till Länsstyrelsen. Årsredovisningen för 2006 lämnades till Länsstyrelsen den 14 januari 2008. Den skulle egentligen ha varit lämnad den 1 juli 2007.'

Länsstyrelsens handläggare omnämnde i SDS att Länsstyrelsen på nytt skall diskutera eventuella åtgärder som eventuellt kan innebära en polisanmälan för bokföringsbrott."

"Om nu ingen annan anmält detta brott, anmäler jag Islamic Center och dess chef Bejzat Becirov för bokföringsbrott enligt den svenska årsredovisningslagen."


Anmälaren undertecknar därefter med sitt namn, adress, telefon samt e-post. Mejlet skickar han 28 januari 2008 till registratorn på Ekobrottsmyndigheten Södra i Malmö.Artikeln som anmälaren citerade och bygger sin polisanmälan på återfinns i Sydsvenskan 17/1 2008, precis som anmälaren redogjort:


"För tredje året i rad har Stiftelsen Islamic Center i Malmö lämnat in en starkt försenad och bristfällig årsredovisning till länsstyrelsen. Nu hotar länsstyrelsen att polisanmäla Islamic Center för bokföringsbrott.

MALMÖ. Årsredovisningen för 2006 lämnades till länsstyrelsen den 14 januari"

"Den skulle egentligen ha varit lämnad den 1 juli 2007."

"Magnus Gjerstad säger att länsstyrelsen på nytt ska diskutera eventuella åtgärder. Nu talar han inte bara om att vända sig till tingsrätten utan också om att göra en polisanmälan.

– Eftersom stiftelsen uppenbarligen inte har ordning på sin bokföring kan det finnas skäl att göra en polisanmälan för bokföringsbrott, säger Magnus Gjerstad."


Källa, Sydsvenskan 17 januari 2008:Relaterad artikel om Islamic Center samma dag 17 januari 2008 i Sydsvenskan:

"Oklart vart tre miljoner i bidrag har tagit vägen"

Källa:Sverigedemokraten polisanmälde Islamic Center och Bejzat Becirov 28 januari 2008. Dagen efter, 29 januari 2008, bloggade anmälaren om vad som stod i Sydsvenskans artikel:


"Han heter Bejzat Becirov. Denne är är även chef för Islamic Centers församling som bedriver verksamhet i moskén och en skola Ögårdsskolan. Islamic Centers Församlings ekonomi är till skillnad från Stiftelsens inte öppen för offentlig insyn!

Moskén byggdes upp igen och två år efter branden invigdes den igen .

Mordbrännaren är inte gripen än!

Torsdagen den 17 januari 2008 hade SDS en artikel om Islamic Center där det bl.a. stod:

För tredje året i rad har stiftelsen Islamic Center lämnat in en starkt försenad och bristfällig årsredovisning till Länsstyrelsen. Årsredovisningen för 2006 lämnades till Länsstyrelsen den 14 januari 2008. Den skulle egentligen ha varit lämnad den 1 juli 2007.

Den revisor som har granskat Islamic Centers årsredovisning, skriver att den har stora brister. Det finns en stor eftersläpning i den löpande redovisningen. Han påpekar också att brister har funnits i tidigare års redovisningar och hans slutsats är att årsredovisningen för 2006 inte har upprättats i enlighet med den svenska årsredovisningslagen mm.

Även årsredovisningen för 2004 och 2005 lämnades in försenade och var även bristfälliga.

Länsstyrelsens handläggare omnämnde i SDS att Länsstyrelsen på nytt skall diskutera eventuella åtgärder som eventuellt kan innebära en polisanmälan, eftersom stiftelsen uppenbarligen inte har ordning på sin bokföring kan det finnas skäl att göra en polisanmälan för bokföringsbrott.

Här ligger en gravad hund.
Eller
Man skall skick följa eller land fly!"


Källa, anmälarens blogg 29 januari 2009:Alltså hade ingen polisanmälan gjorts om inte Sydsvenskan publicerat artikeln om de försenade årsredovisningarna. Länsstyrelsen accepterade ju brottet mot årsredovisningslagen år efter år utan att polisanmäla. Ett stort grattis till Sydsvenskan och dess artikel som nu lett till rättegång! Sydsvenskans artikel fällde Islamic Center.


Inga kommentarer: