2009-09-03

Becirov i domstol 27 oktoberTisdagen 27 oktober 2009 ska den skäligen misstänkte VD:n Bejzat Becirov infinna sig i Malmö tingsrätt. Då är det inledande förhandling i brottmål:

B-2505 för år 2009

Målet grundar sig på Ekobrottsmyndighetens ärendenummer:

EB-307-08

Rättegången sker i sal 13 (lycka till!) klockan 9.00 i plan 2 på Kalendegatan 1 i Malmö. En halv dag beräknas rättegången ta.

Åtalet sköts av chefsåklagare Gertrud Holm från Ekobrottsmyndigheten.

Tingsrätten sköter målet på avdelning 4, enhet 48.

Onsdag 2 september 2009 sände Malmö tingsrätt kallelsen till domstol för den misstänkte och andra berörda parter.

Rättegången gäller grovt bokföringsbrott.

Malmö tingsrätt har begärt utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister för Bejzat Becirov. Detta för att se om Becirov är straffad sedan tidigare. Resultatet ur belastningsregistret finns publicerat i handlingarna.

Malmö tingsrätt har 2/9 2009 sänt kallelsen till:

Bejzat Becirov
Vallmovägen 9
236 34 Höllviken
Telefon till Becirovs arbetsplats i den stora moskén i Malmö är 040-228325

Becirovs advokat Cai Inge Holm från advokaterna Holm & Åberg HB

Chefsåklagare Gertrud Holm på Ekobrottsmyndigheten i Malmö

De övriga som även 2/9 2009 erhöll kallelse till förhandlingen i domstolen 27/10 2009 är:

Josef Bahner
Hyacintgatan 72
215 26 i Malmö
som vittne i sitt tidigare arbete som revisor för stiftelsen Islamic Center i Malmö

Anders Fritzon
c/o Ekobrottsmyndigheten
Box 27
201 20 Malmö
förhörs gällande sina iakttagelser vid granskning av stiftelsen Islamic Center i Malmös bokföring

Svante Larsson
Landålettgatan 13
212 42 Malmö
förhörs gällande sitt uppdrag som revisor under flera år för stiftelsen Islamic Center i Malmö

Ylldes Limani som skött bokföringen är förhörd i förundersökningen men har ej kallats till förhör i domstol.

Stämningen mot Bejzat Becirov utfärdades fredag 21 augusti 2009 av Ekobrottsmyndigheten:

I den över 50 sidor långa förundersökningen och än fler bilagor, framgår att polisutredningen även innefattar Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan.

I sitt ansvarsyrkande vänder sig åklagaren mot stiftelsen Islamic Center i Malmö med organisationsnummer:

846002-5144

Stiftelsen Islamic Center är bokföringskyldig enligt bokföringslagen. I yrkandet görs gällande att Becirov är ansvarig ställföreträdare för stiftelsen. Där har han uppsåtligen eller alternativt av oaktsamhet åsidosatt stiftelsens bokföringsskyldighet, vilket haft till följd att verksamhetens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kunnat i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. Omfattningen av bristerna och de mycket betydande beloppen gör att brottet ska anses vara grovt, anser åklagaren.

I protokollet för involverade personer förekommer även Islamic Centers kassör och medgrundare vid firmateckningen, samt deltagande i styrelsemötena, Midhat Ibrahimbegovic. Han är dock inte ställd inför domstol, då Becirov i förundersökningen tog på sig att Becirov själv är att se som mest huvudansvarig.

Zarif Alievski som suttit i styrelsen är inte ställd inför domstol heller.


Av förundersökningens muntliga och skriftliga bevismaterial förefaller det utsiktslöst att Becirov kan klara sig. Inte heller verkar något finnas som kan öppna för ett överklagande så småningom med nya fakta i saken.

Inga kommentarer: