2009-09-10

Ögårdsskolans pärmar beslagtogs av polisPolisen beslagtog pärmar från den muslimska friskolan Ögårdsskolan som tillhör Islamic Center i Malmö. Det framgår av sidorna 7-10 i förundersökningen som nu lett till åtal mot rektorn Bejzat Becirov för grovt bokföringsbrott. Inga media har fått någon intervju med Becirov efter att åtalet blev känt. Moskén har inte heller lämnat någon kommentar på sin hemsida eller till media. Målet hålls i domstol 27 oktober 2009.


Registreringsbevis för stiftelsen Islamic Center finns från 1996-05-06 med stiftelsenummer 1012712. Eftersom stiftelser saknar insyn fick ett beslagsprotokoll verkställas. För det stod Christer Henningsson som är kriminalkommisarie. Pärmar inhämtades från Skatteverkets Bengt Ågren i Malmö.


Följande pärmar tog polisen i beslag om Islamic Center som bevismaterial för att komma till åtal som gäller räkenskapsåret 2006:

1. Stiftelsens kontoutdrag 2006
2. Stiftelsens verifikationer 2006
3. Betalda leverantörsfakturor 2006
4. Islamic Center 2005 - 2006


Från Skatteverket i Oskarshamn har Ekobrottsmyndigheten begärt ut flera pärmar om Ögårdsskolan för utredning om brott. Där återfinns nämligen Islamic Centers församlings pärmar som med post fick skickas från Oskarshamn till Malmö. Beslagsprotokollet är verkställt av kriminalkommisarie Christer Henningsson efter beslut av chefsåklagare Gertrud Holm vid Ekobrottsmyndigheten.


Följande pärmar om moskéns muslimska friskola Ögårdsskolan beslagtogs:

1. En pärm märkt "Ögårdsskolan Verifikationer jan - aug 2006"
2. En pärm märkt "Ögårdsskolan Verifikationer sep - dec 2006"
3. En pärm märkt "Ögårdsskolan HB Ver-Listor BR RR 2006 - 2007"


Vidare har enligt förundersökningen beslagtagits:

1. En pärm märkt "Islamic Församling 2005- 2006" innehållande bl.a. anställnings- och registreringsbevis
2. En pärm med postgiro och kontoutdrag


Inga kommentarer: