2009-09-27

Becirov och Hjärpe har föreläst för civilekonomerVad har Islamic Centers VD Bejzat Becirov och islamologen Jan Hjärpe lärt ut till civilekonomer, när de 2007 föreläste för dem i moskén i Malmö?"TIDIGARE PROGRAM

Nedan hittar du rubrikerna på de senaste årens möten och aktiviteter.

Sammanställningen innehåller, utöver egna möten även sådana som arrangerats av Företags och Nationalekonomiska Föreningen i Skåne (FNF), med vilka vi har ett aktivt utbyte.

Vi har också tagit upp de möten som arrangerats av andra organisationer, där ämnet varit intressant och där vi lyckats skapa möjligheter för våra medlemmar att delta.

ÅR 2007"

" · Röd moské med vita knutar! Håller Islam på att försvenskas? – ett FNF arrangemang. Vi besökte Islamic Center i Malmö och lyssnade till dess chef Bejzat Becirov och islamexperten professor Jan Hjärpe."


"ÅR 2006

· Integration: Hur? Club Öresunds frukostmöte - Sverige är delat. Segregationen är tydlig, inte minst i Malmö. Hur farligt är det? Vad kan vi göra? Hur ska vi vända trenden? Dessa brännande frågor diskuterades vid dagens möte. I panelen ingick: Mauricio Rojas, Riksdagsledamot (fp), Bejzat Becirov, VD Islamic Center i Malmö och Lars Birve, VD MKB AB. Diskussionen leddes av programrådets Klas Eklund, chefekonom SEB"Källa, Skånes civilekonomernas tidigare program:

Hemsida för Skånes civilekonomer:


Inga kommentarer: