2009-09-30

Kristna samfund till kriminell moskéFast att det blivit känt för allmänheten att Islamic Center flera år i rad brutit mot årsredovisningslagen och nu i oktober 2009 står åtalat för grovt bokföringsbrott, ska Malmös kristna samfund förlägga sitt samverkansorgan just till den kriminella moskén:


"Malmö. I morgon, torsdag, sammanstrålar representanter från Svenska kyrkans 16 församlingar i Malmö med ledare i katolska, ortodoxa och muslimska trossamfund samt frireligiösa kyrkor på Islamic Center i Malmö för att bilda ett nytt lokalt samverkansorgan för olika trosriktningar, Forum för interreligiös samverkan i Malmö."

"Malmö är genom sin invandrartäthet både en mångkulturell och mångreligiös stad. Det anser de kyrkliga ledarna vara ett värde i sig."


Källa, TT onsdag 30 september 2009:Inga kommentarer: