2010-03-16

Bidragsfusk i moskéSabirin moskén i Eskilstuna har lurat skattebetalarna. Ansvarig förvaltningen drar därför åt tumskruvarna:


"Sabirin moskén, har fått bidraget minskat på grund av att man redovisat fler medlemmar än vad som redovisats på närvarokort."
I
I
Källa, Eskilstunakuriren tisdag 16 mars 2010:

Inga kommentarer: