2010-03-21

Predikning på svenska i Islamic CenterPredikningar på svenska är numera sällsynta i den stora moskén i Malmö. Den nye imamen kan nämligen inte svenska. Därför tog Islamic Center in Bilal för att predika under ramadan. Bilal kallar sig SMS-Bilal. Han har lagt ut sin predikan på svenska, så att alla ska höra vad som förkunnas i moskén. Gå till länken nedan och tryck på play:


”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud” [Koranen 2:183]

OBS Endast den svenska delen, arabiska delen är bortklippt
Den svenska delen är på 19 min

Talare bror SMS-BilalKälla:Ramadanaffischer som bjöd in till Islamic Center:
Inga kommentarer: